Home

De Nederlandse sierteeltsector is toonaangevend in de wereld, dankzij de kennis van sierteeltveredeling binnen de Greenports. Deze kennispositie staat onder druk.

Versterk – samen met partners uit onderwijs, overheid en brancheorganisaties – de mondiale regierol van de Nederlandse sierteelt. Neem deel aan Blooming Breeders.

  Blooming Breeders neemt het initiatief voor het voeren van een sectorbrede dialoog over de toekomst van de sierteelt:
Blooming The Future.

Op deze site:

Ook onder Nieuws vindt u de verslagen van de netwerk-bijeenkomsten. De Blooming Breeders kunt u ook vinden op LinkedIn en uiteraard op Twitter @BBreeders. Belangstelling om deel te nemen? Ga dan meteen naar Aanmelden.