Home

Blooming Breeders stand-by

Blooming Breeders blijft stand-by, maar het bestuur heeft besloten te stoppen met de activiteiten waarmee we samen met u een mooie reputatie hebben opgebouwd.
Het bestuur heeft vastgesteld, dat belangrijke doelstellingen zijn gerealiseerd en dat, al dan niet zichtbaar, Blooming Breeders veel heeft gerealiseerd en losgemaakt. Meerdere van onze speerpunten die we als netwerkorganisatie bij de start formuleerden zijn inmiddels geborgd in andere organisaties.
Met u hebben we de samenwerking in de sierteeltsector versterkt, de sector hoger op de kaart gezet en een bijdrage geleverd aan het imago.

Grote veranderingen
Sinds de oprichting bijna tien jaar geleden is de sierteeltsector enorm veranderd: schaalvergroting, internationalisering, digitalisering en technologische ontwikkelingen hadden hun weerslag en zullen dat ook in de toekomst hebben.
Maar de rol van Blooming Breeders daarbij is beperkter dan bij de start in 2009, toen de effecten van een wereldwijde economische crisis zich ook lieten gelden in Nederland.

Blooming The Future
Terugblikken op bijna tien jaar Blooming Breeders kan ook behulpzaam zijn bij overdenking van het vooruitzicht van de sierteeltsector. Het programma Blooming The Future was daarbij een leidraad met het eerste congres op 2 december 2014 op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen: met 350 deelnemers werden tien uitdagingen voor de sierteeltsector vastgesteld en onder begeleiding van een klankbordgroep (Meiny Prins, Hendrico de Brabander, Frank van der Heide, Olaf van Kooten, Eric Moor, Peter van de Pol en Aad Roodenburg) werd de basis gelegd voor de Decision Room Sessies. Hiermee werd ook een nieuw overleg- en denkmodel in de sector geïntroduceerd.

Decision Rooms
De Decision Rooms in Noordwijk in maart en april 2015 leverden een top-10 ideeën en onderzoek- en denkrichtingen op:

 1. Bouw in samenwerking met het onderwijs een ‘app’ om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de sierteeltsector.
 2. Ontwikkel de ideale uitvoering van een combinatieverkoop en hou hierbij rekening met duurzaam gebruik.
 3. Onderzoek de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ‘sierteeltcampus’.
 4. Onderzoek de mogelijkheden van realistische cross-overs door verrassende verbindingen aan te gaan met andere sectoren.
 5. Ontwikkel een sectorplan inzake duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 6. Verzamel de kennis en ervaring die Nederlandse bedrijven in het buitenland opdoen en biedt dit aan als ‘open source’
 7. Onderzoek de mogelijkheid voor het oprichten van een ‘sierteeltincubator’
 8. Onderzoek de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een Associate degree-opleiding Veredeling.
 9. Creëer een beeld van de toekomst: een voorstelling.
 10. Ontwikkel een werkzame formule voor betere communicatie binnen de sector.

Daarnaast zijn talrijke ideeën ontstaan, die individuele deelnemers hebben geïnspireerd, opgepakt en uitgewerkt.
Voor het programma Blooming The Future is een speciaal deel van de site online gezet. (http://www.bloomingbreeders.nl/btf/ , www.bloomingthefuture.org)

300 woorden statement
Tijdens het tweede congres op Nyenrode op 22 september 2015 zijn de top-10 ideeën gepresenteerd inclusief best practises en introduceerden we ons 300 woorden statement. In die metafoor wordt de sierteeltsector een goede reis toegewenst, waarbij samenwerking essentieel is en verandering voorop staat. Focuspunten in dit statement zijn duurzaamheid, marketing en de centrale positie van de consument.

Marktplaats van de toekomst
In samenwerking met de VGB hebben we de oriëntatie op de ‘marktplaatsen van de toekomst’ versterkt tijdens het congres op 4 april 2016 in Corpus. Hiermee is een werkgroep aan de slag gegaan, ook met thema’s als duurzaamheid, sierteeltincubator en nieuwe technologische ontwikkelingen in met name de ICT.
Prof. dr. Annemieke Roobeek gaf hierbij als denkrichting mee om economische clusters als de Greenports op te schalen naar internationale ecosystemen en de opgave om te excelleren in plaats van te concurreren.

Netwerkbijeenkomsten
Vanaf het begin van Blooming Breeders zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd. De voortgang van de activiteiten van de werkgroepen en hoe de thema’s in de sector zijn geland waren onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten (Blooming Arena, Blooming Breakfast) die in de afgelopen periode drie tot vier keer per jaar zijn georganiseerd. Bewust is vanaf 2016 gekozen voor kleinschaliger bijeenkomsten, waarbij ook altijd een actueel thema werd besproken. Op http://www.bloomingbreeders.nl/bijeenkomsten/ worden deze bijeenkomsten, die gemiddeld vijftig bezoekers trokken, overzichtelijk gepresenteerd.

Dutch Garden in Disneyland Paris
Een bijzonder project waarin Blooming Breeders actief participeerde was de realisatie van Dutch Garden in Disneyland Paris in juni 2017. Weliswaar heeft dit experiment niet geleid tot meer Dutch Gardens in een wereldwijde keten, het is wel een mooi voorbeeld van eendrachtige samenwerking van de Nederlandse sierteeltsector en zonder meer een van de hoogtepunten in de bijna tienjarige geschiedenis.

Bestuur blijft paraat
In de ontwikkeling van Blooming Breeders zijn na de oprichting door en voor veredelaars en handel ook productiebedrijven, toeleveranciers en kennisinstellingen toegetreden als versterking van de netwerk- en kennisorganisatie.
Sinds de oprichting in 2009 waren bestuursleden Berry Philippa, André Smaal (t/m februari 2013), Robert van Loo, Kees Eveleens (t/m juni 2015) en Bob Moria (t/m mei 2016) en in 2013 traden Jan de Boer en Foeke Gardenier toe.
Wendy van Vliet speelde een belangrijke rol als facilitator in het programma Blooming the Future en het secretariaat werd uitgevoerd door De Graaf Van der Zande.
Het bestuur van Blooming Breeders blijft vanuit de stand-by positie die nu is ingenomen paraat. Dus indien nodig in het belang van de sierteeltsector komen we weer in actie.

In dank voor het vertrouwen, dat u ons heeft gegeven,

vriendelijke groet namens het bestuur,

Berry Philippa
voorzitter

  Blooming Breeders neemt het initiatief voor het voeren van een sectorbrede dialoog over de toekomst van de sierteelt:
Blooming The Future.

Op deze site:

 • Onder Nieuws vindt u aankondigingen van onze activiteiten.

Ook onder Nieuws vindt u de verslagen van de netwerk-bijeenkomsten. De Blooming Breeders kunt u ook vinden op LinkedIn en uiteraard op Twitter @BBreeders.