Imago

De Blooming Breeders willen een bijdrage leveren aan het uitbouwen van het imago van de sierteeltsector.
Daarvoor werken wij samen met de Greenport. Voor ons zijn twee doelgroepen vooral belangrijk:

  • jongeren die voor hun schoolkeuze staan
  • omwonenden

Wij haken aan bij bestaande initiatieven zoals Major Earth van Plantum.

[youtube=http://youtu.be/41ox4rtKgL4]