Bedrijfsvoering

Brug tussen veredelaar en handel

Op deze netwerkbijeenkomst hebben wij u enkele aansprekende voorbeelden van samenwerking tussen veredelaars en handelaren voorgeschoteld. Een levendige discussie met Marius Dekker (DGI), Ed Mol (Waterdrinker), Leon Buskermolen en Paul Poelstra (beide van Schreurs) volgde.
Zo bleek weer hoe groot uw ambitie is om flexibel in te spelen op nieuwe marktomstandigheden. Wij verwachten dat de marketingcases van DGI, Waterdrinker en Schreurs u verder inspireren. Schroom daarbij niet om direct, of via ons, contact op te nemen met de bedrijven waarmee u denkt nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen.
U kunt de presentaties hier opvragen. Deelnemers van de Blooming Breeders krijgen deze exclusief toegestuurd.

Veredelde zaken

In juni 2010 verscheen het rapport ‘Veredelde zaken – De toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht’. Dit onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Het hele rapport is hier te downloaden.