Fiscaal en Financieel

Bronbelasting

Kenniswerkers(subsidieregeling)

Fiscale mogelijkheden bij innovatie

De overheid wil innoverende ondernemers graag stimuleren en heeft de fiscale mogelijkheden op het gebied van innovatie de laatste jaren uitgebreid en verbeterd. Onder andere door de invoering  van de ‘Innovatiebox waarbij het vennootschapsbelastingtarief kan worden verlaagd naar 5 % in plaats van 20 of zelfs 25 %. Het lage tarief kan voor een deel van uw winst gelden wanneer u voordelen behaalt doordat u een ontwikkeling heeft gedaan waarvoor aan u een octrooi is verleend, maar ook wanneer u kwekersrechten heeft ontwikkeld óf aan u een S&O verklaring is afgegeven.

Met ingang van 2012 heeft de wetgever ook een extra aftrekmogelijkheid voor research en developmentkosten (R&D aftrek) ingevoerd tot wel 40% van de investeringen. Deze extra aftrekmogelijkheid geldt niet voor loonkosten aangezien de S&O verklaring hiervoor al fiscale mogelijkheden biedt. Om de R&D aftrek toe te passen dient wel een RDA beschikking te worden aangevraagd waarin de hoogte van de fiscale aftrek wordt vastgelegd.

Het gebruik maken van fiscale mogelijkheden wanneer u innoveert kan zeer aantrekkelijk zijn! Is uw interesse gewekt?

Totdat uw aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting definitief vaststaat is het mogelijk om een beroep te doen op de regeling van de innovatiebox. Afstemming met de belastingdienst voor de toepassing is doorgaans wel gewenst.  Wanneer u meer informatie wilt over uw fiscale mogelijkheden, stuur dan een email naar info@bloomingbreeders.nl of neem dan contact op met Robert van Loo van EDO Registeraccountants & Belastingadviseurs (020-65 33 666).