Innovatiebox

De ‘Innovatiebox’ is een verbeterde versie van de oude ‘Octrooibox’. Zo was het vóór 2010 nadelig wanneer de innovatie verliesgevend was, omdat het verliesresultaat slechts tegen het lage tarief kon worden afgetrokken (toen nog 10%). Vanaf 2010 is verliesgevende innovatie tegen het normale tarief aftrekbaar.  Een octrooiaanvraag kan een aantal jaren in beslag nemen, vanaf 2011 kunnen de voordelen in de jaren dat de aanvraag in behandeling is geweest ook bijdragen aan een lagere vennootschapsbelasting.