Vangnet Genetica

Vangnet (foto Fotolia)Bij bedrijfsbeëindiging of faillissement bestaat het risico dat genetisch materiaal verloren gaat. Een erfgenaam, bank, schuldeiser of opkopend veredelingsbedrijf heeft soms geen belangstelling voor genetisch materiaal dat nog in ontwikkeling is, terwijl u er wellicht al jaren in hebt geïnvesteerd.
Met het Vangnet Genetica kan plantmateriaal en de ervan opgebouwde kennis worden veiliggesteld.

Exclusief voor deelnemers van de stichting Blooming Breeders is een methode uitgewerkt om dit mogelijk te maken, zonder dat er sprake zal zijn van oneigenlijk handelen. Het veredelingswerk kan ter plekke worden voortgezet en buiten de beëindiging van een onderneming worden gehouden. Zo blijft het beschikbaar voor een eventuele doorstart of een partij die er wel mee verder kan gaan.
Een beoordeling op kwaliteit, diepte en omvang door specialisten, kan aanleiding zijn voor een voortvarende reddingspoging.

U kunt hier de Overeenkomst tot het gebruik van het Vangnet Genetica downloaden.

De kosten van een dergelijk vangnet in de regio Aalsmeer worden geschat op ca. E 750.000 per jaar voor een periode van 4 jaar. Een groot deel daarvan wordt terugverdiend en terugbetaald uit de betreffende veilig gestelde programma’s. Dit zou kunnen gebeuren uit verkoop. Nog beter is het om een licentieverdeling met de geldgever vast te leggen. Hiervoor is een juridisch kader vastgesteld.