21 januari: Arbeid

Hoe houden wij het personeelsbestand op orde?

Personeel, het zal je maar overkomen. Het is een veel gehoorde grap. Maar het personeelsbestand van je onderneming op de juiste wijze op peil houden is een serieuze zaak.

Op onze netwerkbijeenkomst besteedden wij aandacht aan de nieuwe instroom van kundige medewerkers (waar komen ze vandaan?), de balans tussen jong en oud (hoe houden we de kosten op peil?) en aan de mogelijkheden die de Participatiewet 2015 biedt (wat is dat eigenlijk?).

Initiatiefnemer Jeroen Rijkmans (Sijsner) nam Ben Nienhuis (Groen Onderwijscentrum) en Rien den Boesterd (Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam) mee om ons alles uit te leggen.

 

GO Natuurtalenten sleurt, trekt, duwt jongeren de sector in

Ben Nienhuis: “Dat is natuurlijk overdreven, maar als het aan ons ligt laten wij álle jongeren tussen 12 en 28 jaar – dus scholieren, schoolverlaters en werkzoekenden – kennis maken met de vele carrièremogelijkheden in de sierteeltsector. Niemand mag nog langer denken dat werken in de groene sector alleen maar dom en vies werk is.”

‘Go Natuurtalenten’ is een samenwerking van het Werkgeversservicepunt en het Groen Onderwijscentrum om zoveel mogelijk jongere werkzoekenden letterlijk mee te nemen op excursie de sector in. Zij nemen de jongeren mee in een bus naar bedrijven als Bunnik Vriesea’s, OZ Export, Florist en Waterdrinker. “Na die excursie zegt 25% alsnog belangstelling te hebben voor deze sector. Dat is een mooi getal. Als de belangstelling er eenmaal is dan checken wij hun basisvaardigheden en zorgen dat ze op mini-stage kunnen en een BBL-contract krijgen.

En werk ligt er genoeg, dus wij hoeven niemand teleur te stellen.”

Voor meer informatie: Ben Nienhuis (0613-915496)

 

Een goede oud&jong mix belangrijker dan ‘verjongen’

Jeroen Rijkmans kreeg bijval uit de zaal toen hij vertelde over de mogelijkheid om oudere werknemers alvast deels aan hun pensioen te laten beginnen zónder ze kwijt te zijn voor het bedrijf. Daarvoor heeft een van de hele grote uitzendbureaus een constructie bedacht die zij de Generatieregeling noemen. “Het klopt echt: dit scheelt netto vrijwel niets voor een werknemer die al veel pensioen heeft opgebouwd.”

Voor Rijkmans is het behoud van de ervaring van de oudere het belangrijkst. “Wij mikken als uitzendbureau op het behoud van kennis. Het is zinloos om dure, oude krachten te vervangen door goedkope, jonge. Dat komt per saldo op hetzelfde neer, want die jongeren moet je inwerken. Of het zijn Midden-Europeanen die toch niet blijven.”

De truc van de Generatieregeling is dat het geen kostenbesparing is, maar een reële manier om weer in mensen te investeren.”

Voor meer informatie: Jeroen Rijkmans (0623-321576)

 

‘Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt’

“De Participatiewet 2015 geldt vanaf nu voor alle mensen die vroeger in de regelingen van Wajong, bijstand of Wet sociale werkvoorziening terecht kwamen. Met het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er voor deze mensen in de komende jaren minstens 125.000 banen worden gevonden. Om dat mogelijk te maken ondersteunt de overheid bedrijven met: proefplaatsingen, loonkostensubsidie, loondispensatie, premiekorting/mobiliteitsbonus, no risk polis en jobcoaching.” Rien den Boesterd: “Na één jaar zijn we al goed op dreef, maar het zal steeds moeilijker worden mensen te plaatsen. Dus gaan wij steeds harder werken. Meld vooral je plaatsen voor deze mensen aan bij het werkgeversservicepunt in je regio.

Voor meer informatie: Rien den Boesterd (0800 5252525)