Blooming Breeders zoeken kracht in samenwerking

Veredelaars staan vroeg op

Op de goed bezochte Blooming Breakfast bij gastheer Waterdrinker, trapten de Blooming Breeders op 8 september het nieuwe seizoen af. De rol van de Blooming Breeders is om de veredelingssector in de (sier)teelt te versterken: door kennis te delen en samenwerking aan te jagen op alle terreinen. De aanwezige handelaren en veredelaars waren het er roerend mee eens en er werd al goed gebruik gemaakt van de gelegenheid tot uitwisselen van ideeën.

Berry Philippa opende het ontbijt met een overzicht van de organisaties en projecten waar Blooming Breeders mee praat en aan deelneemt. Greenports, met de daarin betrokken branche- en belangenorganisaties, de overheden, maar ook met het onderwijs. Dat laatste werd enthousiast onderstreept door Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie van de UvA, die de aanwezigen vroeg om onderzoeksvragen! Een tweesnijdend zwaard, want ‘zo kunnen wij studenten laten zien hoe spannend het werk in de veredeling is, en gaan wij concrete steun bieden aan bedrijven die zo dichtbij zijn.’

Pieter Litjens, burgemeester van Aalsmeer, maar vooral voorzitter van Greenport Aalsmeer, was blij ‘dat er zo weinig overheden en bestuurders aanwezig’ waren. ‘De kracht van de Greenport schuilt in de samenspraak van bestuur en bedrijfsleven, en niet alleen in dat van bestuurders onder elkaar.’ We moeten volgens hem niet vergeten dat sierteelt na Rotterdam en Schiphol de grootste motor is voor de Nederlandse economie. En sierteelt heeft met veel meer andere sectoren te maken dan die andere twee. Het is goed dat de Blooming Breeders ook probeert deze sector beter te organiseren.

Frank van Klingeren, directeur van Jatoplant, transporteur voor ‘lastige phytosanitaire of logistieke’ klussen, gaf een mooi overzicht van de trends in de sector. Hij sprak vooral de hoop uit dat Blooming Breeders de rol van katalysator van gezamenlijke actie kan zijn. Gevraagd naar de grenzen van samenwerking was Van Klingeren duidelijk: ‘schoenmaker houd je bij je leest. Een veredelaar is nog geen marketeer, dus die twee kunnen goed samenwerken.’

André Smaal, directeur van Agriom en bestuurslid van de Blooming Breeders, kwam meteen met aansporingen voor zijn collega-veredelaars. Hij ziet vooral technologische en economische trends, waar hij er meteen drie uitpikte: ‘Neem deel aan technologische ontwikkelingen. Op het gebied van resistentie-ontwikkeling valt nog veel te bereiken. Verder moeten we studenten, ook de buitenlandse, in Nederland houden. Liever mee verlegen, dan om verlegen. En laten wij onze activiteiten in het buitenland coördineren.’ Op het punt van de studenten kreeg hij dus al meteen bijval van Michel Haring.

De Blooming Breeders zal zich de komende tijd weer roeren. Tenslotte een woord van dank voor Waterdrinker, hun ontvangst was uitstekend. Hun showroom in Cultra is een leuke ambiance voor ons ontbijtconcept en werd door alle aanwezigen gewaardeerd.