Blooming Breeders openen deuren voor nieuw talent

‘Geen toekomst voor ons bedrijf zonder nieuw talent’, zei Bob IJpelaar van Waterdrinker, ‘en wij vinden dat vooral onder de bestaande medewerkers.’ Strategieën om aan nieuw talent voor het bedrijf te komen vormden de hoofdmoot van de Blooming Arena van 8 december. De vraag of talent een kostenpost is of bijdraagt aan de winst was dan ook snel beantwoord. Verbeterde contacten met onderwijsinstellingen, nieuwe aandacht voor het imago en modern personeelsbeleid kunnen zorgen voor meer opleiding, werving en behoud van talent voor de veredelingssector.

Het was een goed gemengd gezelschap van veredelaars en handelaren dat onderling in debat ging over de beste manier om een aantrekkelijke werkgever te zijn. En dat debat ging niet over vage concepten, maar over concrete maatregelen om talent aan het bedrijf te binden. Zoals altijd werd de sfeer van de avond bepaald door wat de veredelaars zelf kunnen doen.

Het eerste concrete punt betrof de kennismaking van scholieren en studenten met de sierteeltsector. Jongeren, met of zonder ‘groene vingers’ hebben nu nauwelijks de gelegenheid om tijdens hun opleiding bij een bedrijf binnen te komen. Veredelaars zouden dat structureel mogelijk moeten maken door deelname aan stageprogramma’s van onderwijsinstellingen. Daarbij werd zelfs opgemaakt dat veredelaars zelf vaker zouden moeten optreden op ‘beroepenpresentaties’ bij het onderwijs.

Het voorgaande levert dan meteen een bijdrage aan het tweede punt: het imago. Het is een concrete, tastbare stap die veredelaars zelf kunnen zetten om de beeldvorming van de sector te beïnvloeden. Een werkelijke kennismaking met het werk op het (veredelings)bedrijf werkt uiteindelijk beter dan welke campagne ook.

De derde tactiek om talent te kweken is binnen het bedrijf. Door extra aandacht te geven aan medewerkers, ze te laten rouleren en ze grote verantwoordelijkheid te geven, kunnen u zelf en de medewerker ontdekken waar de echte talenten liggen. Dat helpt u en de medewerker om zijn ware potentieel te ontwikkelen.

Investering en ondersteuning

Uiteraard vergt het uitvoeren van deze drie zaken een investering in tijd, moeite en geld. Gelukkig hoeven veredelaars dit niet alleen te doen. Concrete hulp wordt geboden door onderwijsinstellingen, de Kamer van Koophandel en andere bedrijven.

De Kamer van Koophandel is samen met de Greenport het project van de Innovatieklas begonnen. Zeventig studenten kregen zo de gelegenheid direct kennis te maken met bedrijven en hun werk. Doelstelling is vraagstukken uit het bedrijfsleven aan het onderwijs voorleggen. Iris Goedhart presenteerde het project, waarbij zij onder meer aangaf hoe groot de investering in nieuwe medewerkers is: ‘Voordat iemand is begonnen ben je gemiddeld € 7.000 wervingskosten kwijt, en dan weet je nog niet eens of het een blijvertje is’. Zij verklapte verder dat professor Van Eenennaam van Nijenrode een algemene onderwijscase over de sector aan het uitschrijven is die bij alle economische opleidingen gebruikt kan worden. Ook dat vergroot de kennismaking met de sector. Haar presentatie vindt u hier. U kunt contact met haar opnemen via iris.goedhart@kvk.nl.

Arjan Jansma bood de ondersteuning van Syntens Innovatiecentrum aan. Als u concrete vragen of plannen hebt, dan kunt u de adviseurs van Syntens vragen om als klankbord op te treden. Zij kijken met frisse blik tegen uw plannen aan. Omdat Syntensadviseurs voor vele bedrijfstakken werken weten zij vaak interessante verbindingen te leggen. Doe met hen de InnovatieQuickScan. Jansma’s presentatie vindt u hier. http://prezi.com/m2w-wor1y3b_/copy-of-nieuwe-verbindingen-veredeling-8-12/ U kunt contact met hem opnemen via arjan.jansma@syntens.nl.

Tenslotte presenteerden twee studenten van InHolland de uitkomsten van een project dat zij uitvoerden in de sector. Wat hun verhaal echt interessant maakte was hun persoonlijk enthousiasme voor een sector waar ze eerder – als studenten marketing en bedrijfseconomie – niet zelf aan gedacht zouden hebben. Hebt u een concrete vraag waar u onderzoek naar verricht zou willen zien? Neem dan contact op met Evert Goedemans, docent InHolland, (evert.goedemans@inholland.nl) om de mogelijkheden van een stageproject te bespreken.

De Blooming Breeders treedt bij dit alles graag op als ‘oliemannetje’ om introducties te leggen te brengen en gesprekken op gang te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *