Felle discussie over ‘de klok’

10 december Blooming Arena: schoktherapie door bedrijvendokters

Felle discussie over inzichten van kenners

Onze twee sprekers van de avond, Jan Boon en Jaap Kras, trapten met zichtbaar plezier enkele open deuren in. Daarmee maakten zij een felle discussie los tussen hen en de aanwezigen en tussen de aanwezigen onderling. Zij kruisten de degens over life cycles, bedrijfsrisico’s, marktverzadiging, kostenbeheersing en de ratrace tegen ‘de klok’.

 Jan BoonkleinJan Boon, is ruim 30 jaar ondernemer, financieel expert in bankwezen en thans bedrijvenbegeleider. Hij heeft bij tientallen bedrijven in de keuken gekeken en geadviseerd over de bedrijfsvoering. Hij hield de aanwezigen een paar simpele staatjes voor met de vraag: ‘Is dit gezond of niet?’. Voor hem het begin van een stappenplan om kwakkelende ondernemingen een opkikker te geven. “Ik sluit u op en zaag u door, want misschien ziet u door de bomen het bos niet meer, maar u weet meer dan u denkt.”

Berry Philippa vroeg hem natuurlijk ook naar zijn visie op de sierteelt. Daarop kwam het verrassende antwoord dat Jan Boon veel parallellen ziet met de aandelenmarkt. “Bij de aandelenhandel zorgt de beurs voor zekerheid van afhandeling van transacties. Maar of je nu bij de ene of de andere bank je Philipsjes koopt, maakt nauwelijks uit voor de prijs en de marges zijn flinterdun. Het verbaast mij verder dat er slecht gecommuniceerd wordt en dat er weinig wordt gedaan met productkenmerken rond duurzaamheid. De kansen liggen bij het zelf ontwikkelen van deelmarkten.”

Felle discussie

Jaap KrasJaap Kras, autoriteit in de sierteelt, uitgever van FloraCulture International, signaleerde dat de Nederlandse sierteelt aan het einde van zijn product life cycle is gekomen. “De markt is verzadigd, ‘de klok registreert’ dat genadeloos, zodat de rendementen dalen. Met krappe marges worden de risico’s groter en dreigen alle ketenpartners zich in een ‘ratrace’ kapot te concurreren.” Stevige taal, die hij overigens wel liet volgen door een glimp van mogelijkheden voor de toekomst: productdifferentiatie, exclusieve afzetovereenkomsten en marketing.

 

Vooral de bijdrage van Kras gaf aanleiding voor een felle discussie, omdat hij de spreekwoordelijke ‘olifant in de kamer’ ook benoemde: de veiling en haar invloed op de marktomstandigheden.

“Als het aanbod groter is dan de vraag, dan biedt de veiling – en de hele organisatie eromheen – als toegevoegde waarde slechts de optimalisering van de logistiek. Maar de prijsdruk van de klok wordt tegelijkertijd ondraaglijk.” Zowel veredelaars en kwekers proberen vervolgens de volumes maximaal op te voeren, maar daar zit de handel eigenlijk niet op te wachten.

Hij kreeg bijval uit de zaal waar werd opgemerkt dat we elkaar door onze verschillende perspectieven op de markt eigenlijk voor de voeten lopen: “We willen te snel scoren met nieuwe producten voor de klok brengen, daarmee verzieken we de markt. Een veredelaar, een kweker en een handelaar zouden de handen ineen moeten slaan om een specifieke bloem of plant op eigen kracht naar de markt te brengen. Maar beter nog is om hele clusters te vormen.”

“Maar moeten we dan helemaal stoppen met de klok?” Een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. “De klok is nog wel van belang voor het wegwerken van ‘de rommel’ op de markt.” Merkte een deelnemer op, wat meteen de reactie opriep “dat kun je dan maar beter weggooien, want anders verstoort het de hele boel. In Canada schijnt men dat collectief gereguleerd te doen.” Maar anderzijds laten we ‘de klok’ de prijs bepalen van producten die grotendeels  buiten die klok om worden verhandeld. “Iedereen kijkt naar de klok, niet alleen de handel, ook de retailers.”

Een felle discussie dus, waarbij veel gesproken werd over ‘de klok’, maar waarbij uiteindelijk de vraag centraal stond: produceren we voor de veiling of voor de handel. Het laatste woord is aan Jaap Kras: “Handel is een middel om het beste rendement te krijgen uit vraag en aanbod, als dat niet meer via de veiling lukt, zoek dan naar alternatieven in samenwerking met andere ketenpartijen.”

Deelnemers van Blooming Breeders kunnen bij het secretariaat de powerpointpresentaties van  Jan Boon en Jaap Kras met hun contactgegevens opvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *