Veredelen zonder de veiling?

Veredelaars en handelaren experimenteren met nieuwe businessmodellen

‘Er zit een gat tussen veredelaars en afnemers’. Met die stelling opende John Celie van Celieplant de discussie. ‘Kennis over de plant ebt weg, zodat bij bestaande variëteiten de aandacht voor de échte toegevoegde waarde verloren gaat.’

Kennisuitwisseling, onderling contact, samenwerking. Het bleken kernpunten in de bijeenkomst die de Blooming Breeders wijdden aan de rol van veredelaars en handelaren in diverse businessmodellen.

Op 14 maart kwamen de Blooming Breeders bijeen voor een netwerkbijeenkomst ‘Veredelen zonder de veiling’. Met meer dan 50 aanwezigen was het een goed bezochte bijeenkomst waar veredelaars, handelaren en diverse organisaties als de UvA, Wellant College, de Kamer van Koophandel en de VGB aan deelnamen.

De bedoeling van de bijeenkomst was te verkennen welke rol veredelaars hebben in de verschillende businessmodellen voor de sierteelt. André Smaal, secretaris van Blooming Breeders, leidde in met de vraag ‘Hebben we de regie in de keten nog en op welke wijze maximaliseren wij de toegevoegde waarde?’

Drie sprekers belichtten het thema vanuit diverse invalshoeken. John Celie, groothandelaar van Celieplant, Martin Hogenboom, kweker en handelaar bij Vireõ Plant en Joaquin de la Torre, marketeer bij Ball SB presenteerden hun marktbenadering.

Altijd op zoek naar bijzondere producteigenschappen

John Celie van Celieplant beschreef de positie van de handelaar tussen grote inkopers van retailketens enerzijds en veredelaars/kwekers anderzijds. ‘Wij pleiten voor zo groot mogelijke transparantie, omdat wij daarmee een band willen kweken tussen afnemer en veredelaar. De retail moet begrijpen wat de veredeling kan leveren en waar de waarde van het product werkelijk in zit. Anderzijds moet de veredelaar begrijpen hoe de retailers willen meebewegen met de grillen van de consumentenmarkt. Ik wil,’ zo sloot hij zijn verhaal af, ‘dat veredelaars mij de tools geven, met bijzonder producteigenschappen, om de continu discussie over kostprijzen te kunnen verlaten.’

‘Als het op raakt heb je vrienden!’

Martin Hogenboom van Vireõ Plant stoort zich ook aan de manier waarop de prijzen in de markt tot stand komen. ‘Ik probeer ook vaste relaties te bouwen tussen veredeling, kweker en handel. Mijn vader leerde mij dat een gezond evenwicht tussen deze drie de markt stabiel houdt. Nu is het zo dat bij schaarste alle handelaren een voorkeursbehandeling willen. En tegelijkertijd laten wij het gebeuren dat de product life cycle veel te snel om zeep geholpen wordt. Mijn einddoel is om meer rechtstreeks tussen kweker en afnemer te verhandelen op basis van exclusiviteit. Ik wil daarvoor investeren in hogere bedragen voor licenties.’

Wij moeten de inkopers van grote retailers beïnvloeden

De laatste spreker, Joaquin de la Torre van Ball, presenteerde de aanpak van Ball om verbindingen te bouwen tussen ‘research and development’ en de markt. ‘Ball ontdekte dat in de Verenigde Staten ongeveer 50 inkopers van grote retailers actief zijn. Zij zijn conservatief en richten zich op de ‘grote’ bloemen. Kwekers zijn net zo conservatief, die kweken alleen wat een vaste markt heeft. Dat leidt tot de paradox: “Ik kweek niet, want niemand koopt. Ik koop niet, want niemand kweekt.” Ball is bewust actief om dit te doorbreken. Wij weten dat de consument wél belangstelling heeft voor bijzondere bloemen, die wil zich wel laten verrassen. En dat prijs voor hen veel minder belangrijk is.

Onze oplossing is om het hele jaar door presentaties te verzorgen aan groothandelaren van de bijzondere producten in ons pakket. En om hen breed te informeren over de mogelijkheden van veredelaars bij het ontwikkelen en produceren ervan.

Wij zien gelukkig dat de keten korter wordt. Hoe minder tussenstappen tussen veredelaar/kweker en afnemers hoe beter.’

De volgende netwerkbijeenkomst van de Blooming Breeders zal gewijd zijn aan Kennis, Onderwijs en Innovatie. Op 15 mei zijn zij op bezoek bij de Universiteit van Amsterdam onder het thema de ‘Green Life Sciences Hub’.