Blooming Arena 19 september ‘Licht op LED’

‘Licht op LED’ is het thema van de opnieuw geplande Blooming Arena op dinsdag 19 september bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Deelnemers aan Blooming Breeders en geïnteresseerden ontvangen nog een uitnodiging met het uitgewerkte programma, hier alvast een vooruitblik:

Philips Kernock

19.30 – 20.00 uur:
inloop met sneak-preview LED-proeven

vanaf 20.00 uur:
Jan Willem de Vries en Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw
Marielle de Jong en Esther de Beer van Philips Lighting

Inventarisatie Blooming Arena Parijs

Blooming Breeders inventariseert hoe groot de belangstelling is voor een speciale Blooming Arena Parijs in september dit jaar. Tijdens dit eendaagse evenement wordt de Dutch Garden in Disneyland Paris bezocht en toegelicht en gaan specialisten van Disneyland in op de toepassing van groen in attractieparken. Bovendien is er een seminar in het Atelier Néerlandais van de Nederlandse ambassade in Parijs met achtergrondinformatie over de mogelijkheden van bloemen en planten in Frankrijk en een presentatie over zakendoen in Frankrijk. Deze Blooming Arena Parijs wordt georganiseerd voor deelnemers aan het consortium, dat de Dutch Garden in Disneyland Paris mogelijk maakt en geïnteresseerden in de vervolgactiviteiten van dit project. Op verzoek van die deelnemers coördineert Blooming Breeders als netwerkorganisatie deze activiteiten.

Bijeenkomst 13 juli

De plannen voor de Blooming Arena Parijs zijn aangekondigd tijdens de druk bezochte update over Dutch Garden op 13 juli in het Westeinder Paviljoen in Aalsmeer. Jan de Boer en Wouter Leefers presenteerden de ideeën die ten grondslag liggen aan deze editie van de Dutch Garden en de prachtige marketingmogelijkheden.

Dutch Garden in Disneyland Paris succes

Opening

Dutch GardenDe op 28 juni officieel geopende Dutch Garden in Disneyland Paris is een succes. Dat blijkt uit de reacties van de bezoekers, de publiciteit in de Nederlandse en Franse pers en de internationale vakpers en de spin-off, die dit project met zich meebrengt. De belangrijkste doelstelling van Dutch Garden is om de wereld van bloemen en planten, de betekenis ervan en de verbindende factor bekend te maken bij kinderen. Waar kan dit beter dan in een succesvol attractiepark, dat jaarlijks 14 miljoen bezoekers trekt? Op de speciale website www.dutchgarden.eu leest u er alles over.

Interessante Blooming Arena ‘Groen als verbinder’

Blooming Arena Juni

Groene gordels rond steden, kinderen eerder in contact brengen met bloemen en planten en de groensector koppelen met de wereld van het internationale entertainment. Dat waren de drie thema’s waar de sprekers Ton van Oostwaard, Pim van den Akker en Jan de Boer op ingingen tijdens de Blooming Arena op 22 juni. ‘Via netwerkbijeenkomsten kennis verspreiden en marktpartijen inspireren is een van de kernactiviteiten van Blooming Breeders’, blikt voorzitter Berry Philippa terug op deze editie. ‘Daar zetten we ook voor de toekomst op in’, verwijst hij naar de plannen voor een Blooming Arena ter gelegenheid van de Dutch Garden in Disneyland Paris en de bijeenkomst op 19 september ‘Licht op LED’.

Geen octrooi bij klassieke veredeling

Blooming Breeders complimenteert de lobbyisten, zoals Plantum, de VBN en LTO  met het besluit van het Europees Octrooi Bureau om geen octrooien meer te verlenen op klassiek veredelde planten. Tijdens het congres ‘Blooming the Future’ op 22 september 2015 hield Aad van der Knaap hier een krachtig pleidooi tegen: ‘Krom octrooirecht raakt hele sierteeltsector’.

Aad van der Knaap
Aad van der Knaap

Voorzitter Berry Philippa: ‘Toen leek de race gelopen en waren de vooruitzichten somber, met name voor de kleine gewassen die zo belangrijk zijn voor de sierteeltsector. Het recente besluit van het Octrooi Bureau bewijst, dat de sierteeltsector succesvol is in de belangenbehartiging en als Blooming Breeders dragen we daar graag aan bij’.