Blooming The Future

Wij hebben in 2014 het initiatief voor ‘Blooming The Future’ genomen, omdat wij het tijd vonden om gezamenlijk de schouders te zetten onder een visie en een actieplan voor de toekomst. De gehele sierteeltsector is hierbij nadrukkelijk zelf aan zet. Afwachten op dat wat komen gaat is geen optie. ‘Blooming The Future’ is de kans om een gezamenlijke start te maken met het vormgeven van de toekomst.

Doel van het project was de totstandkoming van een strategische visie op de toekomst, uitgewerkt in concrete doelstellingen en activiteiten voor het realiseren van deze doelstellingen.

Het congres ‘Blooming The Future’ op 2 december 2014 was de eerste stap.

In maart 2015 vervolgden wij met de ‘decision room’-denksessies.

Op 22 september 2015 vond het tweede ‘Blooming The Future’ congres plaats.

In juni 2016 is gestart met specifieke vraagstukken in diverse werkgroepen.

Het project Blooming The Future is op deelgebieden geïmplementeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *