Blooming The Future

Wij hebben het initiatief voor ‘Blooming The Future’ genomen, omdat wij het tijd vinden om gezamenlijk de schouders te zetten onder een visie en een actieplan voor de toekomst. De gehele sierteeltsector is hierbij nadrukkelijk zelf aan zet. Afwachten op dat wat komen gaat is geen optie. ‘Blooming The Future’ is de kans om een gezamenlijke start te maken met het vormgeven van de toekomst.

Doel van het project is de totstandkoming van een strategische visie op de toekomst, uitgewerkt in concrete doelstellingen en activiteiten voor het realiseren van deze doelstellingen.

Het congres ‘Blooming The Future’ op 2 december was de eerste stap.

In maart 2015 vervolgen wij met de ‘decision room’-denksessies.

Op 22 september vond het tweede ‘Blooming The Future’ congres plaats.

Wij zijn nu toe aan het concreet uitwerken van plannen door selecte groepen.

Strategische visie en actieplan

Uiteindelijk willen wij gezamenlijk een strategische visie en actieplan presenteren, waar alle partijen in de sierteeltketen achter staan. Wij hopen dat de hele sector aanhaakt bij dit actieplan om daadwerkelijk een frisse wind te laten waaien en te werken aan het behoud van de sterke positie van de Nederlandse sierteeltsector. Het is belangrijk dat het onderwijs, de (lokale) overheden en aanverwante sectoren hierbij aansluiten.

Communiceer via ons met uw collega’s

Wij vinden het belangrijk om in te spelen op datgene wat leeft binnen de sector zelf. Daarom stellen wij uw inbreng zeer op prijs. Tijdens het congres, maar vooral ook daarna. De volgende communicatiemiddelen staan tot uw beschikking:

  • Reacties en commentaar : stuur een mail naar  info@bloomingbreeders.nl
  • Twittert u, gebruik dan #btfuture @BBreeders
  • Wilt u een mening, gedachte of idee delen met de genodigden en deelnemers? Ook dat kan, dan mailen wij e.e.a. door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *