Stap 1: Congres 2 december 2014

Bijna 300 toppers uit de sector komen bijeen op Blooming The Future

Tien uitdagingen om over door te denken

Kunnen tien deskundigen van binnen en buiten de sierteeltsector ons handvatten geven om de sierteeltsector te vernieuwen? Dat zal zo ongeveer de vraag geweest zijn waarmee u naar het sierteeltcongres Blooming The Future op 2 december bij de Nyenrode Business Universiteit kwam.

De belangstelling om na dit congres sámen nieuwe wegen naar de toekomst te zoeken was overweldigend: uit uw midden meldden zich ruim voldoende mensen aan voor deelname aan de ‘decision rooms’. Deze zullen plaatsvinden in maart 2015.

Uit de grote belangstelling – net geen 300 topmensen uit alle delen van de sector – bleek wel dat u de toekomst van de sector belangrijk vindt. En dat u zoekt naar een aanpak voor de uitdagingen.

Vasthouden en doorzetten

U omarmt het project Blooming The Future en we zijn blij dat we met elkaar kunnen vasthouden aan een échte voortzetting. Het vervolg bestaat uit een serie brainstormbijeenkomsten, die wij ‘decision rooms’ noemen. Deze zullen medio maart plaatsvinden.

Bij de voorbereiding van deze bijeenkomsten zullen wij worden bijgestaan door een klankbordgroep. Wij zijn blij dat in ieder geval Meiny Prins (Priva), Bianca Clay (Ahold), Hendrico de Brabander (Noviflora), Olaf van Kooten (WUR), Peter van de Pol (Schoneveld) en Aad Rodenburg (Rosa Natura) aan deze klankborgroep deelnemen.

En de studenten van InHolland die de komende weken vanuit hun perspectief gaan werken aan inzichten voor de sector krijgen het hele sprekerspanel (Vos, Peek, Van der Pol, Maasse en De Brabander) mee als ‘mentoren’.

Tien uitdagingen

Op welke terreinen liggen uitdagingen voor de sierteeltsector? Blooming Breeders nodigde tien (ervarings)deskundigen uit om u – kort – een uitdaging voor te houden: Innovatie, Financiering, Duurzaamheid, Marketing, Imago, Internationalisering, Logistiek, Nieuwe verbindingen, Human capital en Big Data.

Lees hier de tien uitdagingen terug

De pitchers hielden u problemen én oplossingen voor. En soms een spiegel: “Niet gezellig in de keten; vijftigplus mannen; koop geen lampen, koop licht; bedien meer klanttypen; innovatie is een kwestie van doen.”

Het heeft u kennelijk geïnspireerd, want wij kregen ruim voldoende aanmeldingen voor de denksessies. Tientallen van u willen persoonlijk bijdragen aan het verder uitwerken van ideeën om met de genoemde uitdagingen om te gaan.