Tien uitdagingen voor de sierteeltsector

Henk Kievit“U gaat geen stappen zetten naar nieuwe werkwijzen als u uzelf en uw medewerkers niet bijschoolt.” Henk Kievit van de Nyenrode Business Universiteit, gastheer van het congres brak een lans voor scholing en kennisontwikkeling. Liefst in een omgeving waar ándere mensen uit de sector ook al hun kennis halen. Bijvoorbeeld door middel van maatwerkopleidingen bij de diverse universiteiten en hogescholen die in deze sector zijn gespecialiseerd.

eric-moorEric Moor van Sion/Decorum gaf twee voorzetten op het gebied van marketing aan de aanwezigen – die zij dan zelf moeten inkoppen natuurlijk: “(Groepen van) kwekers kunnen zélf het ‘category management’ bij de grotere retailers overnemen. Daarmee ontzorgen jullie je directe klant, de retailers en de waardevolle afneeminformatie komt direct bij jullie terecht. Daarnaast kunnen we meer doen met het feit dat Nederlanders groene vingers hebben. Door in het buitenland samen op te trekken kunnen we daar ‘turnkey’ diensten leveren op het gebied van decoratie met groen. En ik hoop dat anderen ons ‘trucje’ ook gaan toepassen, want er is nog ruimte genoeg op de markt.”

Harry van de Scheur“Veranderingen in logistieke mogelijkheden vereisen meer flexibiliteit van kwekers. Anders denken is een must.” Dit hield Harry van de Scheur van Kuehne+Nagel ons voor. Als het aan hem ligt dan nemen logistieke bedrijven de logistieke regie van de hele keten over. “We kunnen dan sneller schakelen, met voordelen bijvoorbeeld op het terrein van de aanvoerlogistiek.”

30“Ik vind het geen gezellige keten. We geven elkaar ons verlies door, omdat we inmiddels zijn vastgeroest in ons eigen bezit.” Aad Rodenburg van Rosa Natura wond er geen doekjes om en pleitte voor nieuwe verbindingen. “Onze ouders en grootouders hebben grootse samenwerkingsverbanden opgezet om samen de markt te bedienen. Kunnen wij in 2015 niet wat intelligenter en vriendelijker met elkaar omgaan, zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan? Welke ondersteunende processen en diensten delen we met elkaar? Waarom pakken we dat bijvoorbeeld niet op in gezamenlijke facilitaire bedrijven?”

Machiel JansenBig data is een wat lastiger begrip maar ligt als basis onder álle klantkennis. “En die wil je hebben. “Goede data over afnemers (soorten en maten, welk product op welk moment goed loopt, in welke markt) moet de grondstof zijn van business-beslissingen”, zei Machiel Jansen van SURFSara.

olivier hofmanDuurzaamheid is wel een verdienmodel.” Arthur ten Wolde (IMSA) en OlivierHofman (Urban Goods) noemen het tegenwoordig ‘circulaire economie’ en roepen ons op om een ander perspectief op je bedrijf te kiezen. “Je kunt meer uit je product halen en je kunt je productiemiddelen op een andere manier inkopen. Daarvan zijn er voorbeelden te over: medicijnen uit narcissen, restwarmte van kassen of hergebruik van groen ‘afval’. Maar een ander voorbeeld is je inkoop van verlichting. Vraag je daarbij af of je lampen koopt of licht. Philips is heus bereid om daarin mee te denken.” Op die manier kan duurzamer werken geld opleveren.

Jonneke-Heins1-2xg3bt067evpbob9nq1q3o“Op welke consument richten jullie je eigenlijk? En wie is daarin bepalend: de kweker, de handelaar of de retailer?” Jonneke Heins, GfK Panel services, liet in een snel overzicht zien dat er geen gemiddelde ‘consument’ is. Ook de sierteeltsector moet leren consumenten onderscheiden en daar verschillende proposities voor ontwikkelen. “Benader iedere consument op de manier die hem het meeste aanspreekt, via retail, straatverkoop, gespecialiseerde winkels of online. En biedt daar een toegesneden product. Op dit moment bedienen jullie niet alle klanttypen.”

jochem emmenJochem Emmen, Finance&Insurance, hield ons de in zijn woorden ‘giftige cocktail’ voor waar de sector bij financiering last van heeft: te duur gefinancierd vastgoed, terughoudende banken en alsmaar langere betaaltermijnen. “Zou er een collectieve financiële faciliteit in het leven geroepen kunnen worden waarmee die almaar langere betaaltermijnen gefinancierd kunnen worden?”

Gert_van_Dijk_groot“Waarom komen vele wereldmerken uit de Verenigde Staten? Omdat de VS één markt vormen, met daarin vele culturen. Als daar iets komt bovendrijven, dan heeft het wereldwijde potentie. De Nederlandse sierteelt heeft geen geïnternationaliseerde merken.” Gert van Dijk, Nyenrode Business Universiteit, probeerde handvatten te geven voor deze uitdaging: haal je kennis over internationale merken bij de juiste kennisinstituten, verzamel zoveel mogelijk kennis van de soms zeer afwijkende marktomstandigheden in het buitenland  en maak aparte businessplannen voor de feitelijk nieuwe product-marktcombinaties.”

Fotostudio GJ Vlekke/Fotovak B.V.Tel 0031174241537Meiny Prins, Priva, zag een zaal vol mannelijke vijftig-plussers. “Laat de jeugd aan de gang om de innovaties, die in grote snelheid op ons af komen, op een mooie manier toe te passen in de sector. Mensen die nu zeggen dat innovatie te moeilijk is mogen echte vernieuwers niet in de weg zitten.” Priva legt ieder jaar een serie ‘challenges’ voor aan de jonge honden in het bedrijf, “en dat leidt tot verrassende resultaten, waarmee we leren makkelijker om te schakelen.”