Stap 2: Decision Rooms – voorjaar 2015

Zoveel mogelijk suggesties voor toekomststrategieën verzamelen

Na het grote congres van 2 december, waarin de uitdagingen voor de toekomst zijn gepresenteerd, is het zaak zoveel mogelijk concrete ideeën en werkwijzen te verzamelen om deze uitdagingen aan te pakken.

Van marketing tot onderwijs
De brainstorms van 11, 12 en 26 maart levert vele ideeën en inzichten op. De voorlopige rapportage van één sessie bedraagt al zesenzestig dichtgetikte A4tjes. Daarin staan de gezamenlijk gegeven antwoorden op vragen als ‘Wie moet in beweging komen om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen?’ en ‘Wat is nodig om de volgende generatie op te leiden tot vakbekwame arbeidskrachten?’ Al tijdens de sessie gingen de deelnemers aan de slag om de vele antwoorden met elkaar te combineren.

Uiteraard zorgen wij ervoor dat de deelnemers de samengestelde opbrengst krijgen.

Uitwerken en conclusies trekken
De volgende stap is het uitwerken van de ontstane ideeën in kleinere gezelschappen. Wij weten nog niet hoeveel mensen wij daarbij betrekken. Dat hangt sterk af van de opbrengst van de ‘decision rooms’.

De uitwerking moet bestaan uit richtinggevende voorstellen om de uitdagingen op te pakken: concreet, haalbaar en reëel. Op een nieuwe grote bijeenkomst in juni leggen wij die aan u voor. Zodat u uw eigen conclusies kunt trekken.

De ‘decision room’s worden mede mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van Advisor ICT Solutions, Agri Inter Incasso, Barendsen, Finance&Insurance, Flora Holland, Greenport Aalsmeer, Horteve Breeding, Lutgo Recruitment, Maranta Debt collectors, Rabobank Regio Schiphol, Rosa Natura, Sijsner Flora Packing, Van der Slot transport en Van Dongen De Jong Verpakkingen.