Stap 3: congres 22 september 2015 ‘Sierteelt in beweging’

Vijf praktijkvoorbeelden van beweging

Het congres op 22 september was een vervolg op de aftrap van
2 december vorig jaar, waar tijdens het congres Tien Uitdagingen de revue zijn gepasseerd. De deelterreinen waar de grootste kansen liggen om de uitdagingen het hoofd te bieden zijn: marketing, samenwerking, duurzaamheid, cross-overs en de consument. Deze komen voort uit de brainstormsessies die wij in maart met (een deel van) u hielden.

‘De Nederlandse sierteeltsector heeft vele sterktes, maar helaas ook zwaktes. Wij zijn ervan overtuigd dat met het uitbouwen van de sterktes de zwaktes makkelijk overwonnen kunnen worden. Daarbij blijkt wel dat gebrekkige onderlinge samenwerking een van de belangrijkste zwaktes is om te overwinnen.’