Vijf praktijkvoorbeelden

Samenwerking = Partnerschappen bouwen

Cross-overs = De basis verbreden

Duurzaamheid = Toekomstbestendig produceren

Marketing = Aandacht trekken

Consument = Klanten binden

 

Partnerschappen bouwen
“Wij willen onze klanten in een betere positie brengen door meerwaarde te creëren en écht samen te werken. We moeten af van concurrentie en competitie! Ketenomdraaiing dat is wat we voor ogen hebben.”

Peter van de Pol (Schoneveld Breeding)
& Hendrico de Brabander (Noviflora)

Klanten binden
“Transparantie en samenwerking in de keten is onontbeerlijk als je wilt voldoen aan de wensen van de consument. Voor Albert Heijn zijn vraaggericht produceren en informatie delen met onze leveranciers belangrijke waarden.”

Annet Langeslag  (Albert Heijn)

Aandacht trekken
“Een enkel product ‘pushen’ werkt niet. En maar blijven produceren ook niet. Want waar zet je af? Het wordt echt tijd voor een andere koers. Toewerken naar een gezamenlijke propositie, dát is belangrijk!”

Marcel Jansen (Strom creative marketing)

Basis verbreden
“Het telen van vanille in Nederland kan de tomatenteelt van de 21e eeuw zijn! Maar minstens zo belangrijk is de mogelijke aanwezigheid van inhoudsstoffen voor medicijnen. De cross-over van sierteelt naar gezondheid kan hiermee een feit zijn.”

Filip van Noort (Consortium Nedervanille)

Toekomstbestendig produceren
“Een nieuw product moet goedkoper en beter zijn. Daar kunnen wij aan voldoen. De sierteeltsector moet verduurzamen. Weg met de miljoenen trays van giftig plastic. Bioplastics zijn het antwoord op de circulaire economie.”

Helias Andriessen (Plantics)