Stap 4: ideeën uitwerken

Blooming The Future gaat door. Het avontuur dat we op 2 december 2014 gezamenlijk zijn begonnen tijdens het eerste congres in Breukelen, heeft meer vorm gekregen. De betrokkenheid van de sierteelt is groot gebleken. Bijna honderd mensen hebben actief en enthousiast bijgedragen aan de brainstormsessies in de Group Decision Rooms in maart van dit jaar. Ruim vierhonderd mensen waren aanwezig tijdens de twee congressen, waarvan de laatste op 22 september 2015 heeft plaatsgevonden.

De onderwerpen waren zorgvuldig gekozen op basis van de input die de sector zelf heeft gegeven. Dat niet alle presentaties even aansprekend waren of mensen geraakt hebben, is oké. We kunnen wel degelijk stellen dat we verder zijn gekomen in het uitkristalliseren van de thema’s die aandacht behoeven. Daarnaast is helder geworden dat werken aan een sterke sierteeltsector een langdurig en gecompliceerd proces is. Waarbij het niet alleen gaat om het aanbrengen van meer structuur, een andere organisatie of het maken van nieuwe afspraken. Het gaat vooral om de mensen zelf. Zij moeten het uiteindelijk doen. Met de mensen die zich verbonden (gaan) voelen met het proces van Blooming The Future, gaat dat lukken.

We kunnen de conclusie trekken dat de sector goede, realistische én haalbare ideeën heeft om zaken te veranderen en te verbeteren. Na het laatste congres hebben ruim veertig mensen aangegeven een actieve rol te willen vervullen in het vervolgproces van Blooming The Future. We waarderen deze betrokkenheid zeer en willen graag aan de slag met de volgende stap: de ideeën verder uitwerken en realiseren. Dit betreft de ideeën die geuit zijn tijdens de brainstormsessies en die in onze optiek realistisch zijn en haalbaar.

Meedoen is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Het vergt tijd, aandacht en energie om de ideeën daadwerkelijk handen en voeten te geven. En het vraagt leiderschap, doorzettingsvermogen, creativiteit, out-of-the-box denken en handelen én lef. Lef om de gevestigde orde te laten zien dat het anders kan, dat andere oplossingen beter zijn voor de sector, dat innovatie en ondernemerschap meer ruimte moeten krijgen, dat duurzaamheid onderaan de prioriteitenlijst laten bungelen geen optie is. De ideeën hebben menskracht nodig. Meer mensen dan de groep die zich nu wil committeren aan het vervolg. Daarom ontvangt u dit bericht, omdat we iedereen die tot nu toe betrokken is of is geweest bij Blooming The Future, de kans willen geven om mee te werken aan die mooie sterke toekomst voor de sierteelt. We verwachten dan wel uw inzet, daadkracht, tijd en capaciteit. Wij ondersteunen en faciliteren het proces, zonder u daarvoor kosten in rekening te brengen en zijn desgewenst medepenvoerder of procesbegeleider. Het kan niet zo zijn dat we de geuite ideeën op de plank laten liggen. En daarbij blijft het niet bij de ideeën die zijn opgetekend uit de brainstormsessies. U hebt wellicht ook nog een goed idee. Die horen we niet alleen graag, we zouden de uitvoering door en/of met u ook graag willen faciliteren.

Blooming The Future is niet zomaar een proces. We zijn dit begonnen omdat we geloven dat de sierteelt kan veranderen. Maar dan moeten we het wel samen doen. En als u niet mee wilt doen, vinden we dat jammer! U loopt de kans dat u mooie dingen gaat missen. Blooming The Future zet de reis in elk geval voort.

 

Aan de slag met de ideeën!

De sierteelt staat bol van de innovatiekracht en de rijkdom aan kennis is van grote waarde. We hebben veel waardering voor en zijn enthousiast over de kansrijke initiatieven die op dit moment gestalte krijgen. De proefteelt van ‘NederVanille’, de kas van Vreeken Bouvardia, de eerste ter wereld die gebruikmaakt van gelijkspanning, het initiatief KAS en proeven met ledverlichting. Stuk voor stuk innovatief, baanbrekend en goed voor de sierteeltsector. Maar er is meer. De bijgevoegde ideeën zijn allemaal realistisch en haalbaar. Ze kunnen leiden tot verbeteringen waar de sector baat bij heeft. Waarbij het gaat over alle schakels in de keten, maar ook wat nodig is van buiten de keten voor een bestendige toekomst. Zoals de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de sierteeltsector. Een idee dat ontbreekt, maar zeker de moeite waard is voor een verdere verkenning en uitvoering, is velen een doorn in het oog. De sierteelt ‘morst’ gigantische hoeveelheden plantmateriaal. Zowel op de veiling als in de retail en in de hele bloemisterijketen verdwijnt meer dan dertig procent aan bloemen en planten in de afvalbak. Een onnodige verspilling waar de hele keten iets aan kan, zelfs ‘moet’ doen. Wie staat op met een goed idee om dit probleem aan te pakken?

Top 10 ideeën uit de sessies

 1. Bouw in samenwerking met het onderwijs een ‘app’ om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de sierteeltsector.
 2. Ontwikkel de ideale uitvoering van een combinatieverkoop en hou hierbij rekening met duurzaam gebruik.
 3. Onderzoek de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ‘sierteeltcampus’.
 4. Onderzoek de mogelijkheden van realistische cross-overs door verrassende verbindingen aan te gaan met andere sectoren.
 5. Ontwikkel een sectorplan inzake duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 6. Verzamel de kennis en ervaring die Nederlandse bedrijven in het buitenland opdoen en biedt dit aan als ‘open source’.
 7. Onderzoek de mogelijkheid voor het oprichten van een ‘sierteeltincubator’.
 8. Onderzoek de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een Associate degree-opleiding Veredeling.
 9. Creëer een beeld van de toekomst: een voorstelling.
 10. Ontwikkel een werkzame formule voor betere communicatie binnen de sector.
 11. Overige ideeën

Dit zijn tien ideeën met een toelichting. En nog eens tien ideeën die nog niet zijn geconcretiseerd. Deze ideeën raken stuk voor stuk de zaken die gemist worden en de knelpunten die voor verbetering vatbaar zijn voor het behoud van een bestendige sierteeltsector. Daarnaast scheren alle ideeën langs de thema’s die gedurende het proces van het afgelopen jaar een rode draad hebben gevormd en belangrijk worden geacht: samenwerking, duurzaamheid, marketing, consument, cross-overs, onderwijs, verdienmodellen, internationalisering en kennis en innovatie. Ziet u een idee dat u aanspreekt? Hebt u de benodigde kennis, kunde én zin om uw tanden hier in te zetten? Laat dit dan weten voor woensdag 20 januari 2016. We willen namelijk aan de slag!

Voorjaar 2016 organiseren we een startbijeenkomst voor degenen die zich daadwerkelijk aangemeld hebben en maken we concrete afspraken om actief aan de slag te gaan met de ideeën.