10. Ontwikkel een werkzame formule voor betere communicatie binnen de sector.

Dit idee gaat nadrukkelijk niet over communicatie ‘over’ de sierteeltsector of over het product. Het gaat over communicatie ‘in’ de sector, tussen de ketenpartijen en over communicatie van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Over transparant zijn. Over eenduidig zijn. Duidelijk en helder. Over delen en denken en handelen vanuit complementariteit en gunnen. Over hoe het succes van meer en betere communicatie kan leiden tot meer eenheid, tot betere cijfers, een beter gevoel en tot meer bestendigheid voor de sector in zijn geheel.

Aanmelden Vervolg Blooming The Future

Aanmelding werkgroepen 10 ideeën
  • (Houdt CTRL-toets ingedrukt voor meervoudige selectie.)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.