3. Onderzoek de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ‘sierteeltcampus’.

Een campus voldoet in theorie aan vier kernelementen: een fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden en onderzoeksfaciliteiten, focus op R&D en/of kennisintensieve activiteiten, aanwezigheid van een manifeste kennisdrager en actieve open innovatie. De High Tech Campus in Eindhoven is een goed voorbeeld. Op veel plekken in Nederland wordt gewerkt aan campusontwikkeling, maar dat is geen sinecure omdat de bedrijven en kennis- en onderwijspartners vaak nog niet op de plek aanwezig zijn. Juist door te kijken naar een bestaande concentratie van ketenpartners, is optimalisatie van ‘dat wat al is’ een kansrijke mogelijkheid voor de ontwikkeling van een campus. Het gebied rond de bloemenveiling in Aalsmeer (waaronder ook Greenpark Aalsmeer) kan ongemerkt al grote waarde hebben voor de sierteeltsector. Niet zozeer vanwege de bedrijfsmatige activiteiten, maar meer vanwege de mogelijkheid van toegepast onderwijs en onderzoek op de plek waar de activiteiten nu al plaatsvinden. Samenwerken aan innovatie, kenniscirculatie en valorisatie draagt bij aan het behoud van de sierteeltsector, werkt imagoversterkend en daarmee als katalysator voor aanwas in het onderwijs.

Aanmelden Vervolg Blooming The Future

Aanmelding werkgroepen 10 ideeën
  • (Houdt CTRL-toets ingedrukt voor meervoudige selectie.)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.