4. Onderzoek de mogelijkheden van realistische cross-overs door verrassende verbindingen aan te gaan met andere sectoren.

Nieuwe economische kansen liggen in het benaderen van nieuwe markten en het verbreden van de propositie van de sierteeltsector. De sierteeltsector is zoveel meer dan alleen een plant in een pot of een bos bloemen in een vaas. Juist door de afname van productie en afzet van bloemen en planten, is verbreding van de horizon noodzakelijk om de internationale concurrentie het hoofd te blijven bieden. Blijkbaar kan samenwerking tussen verschillende sectoren heel succesvol zijn. Een heel inspirerend voorbeeld is de ‘Fairphone’: een smartphone die beter is voor mens en milieu. Een samenwerking van de zogenaamde ‘gouden driehoek’: overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. In het geval van de Fairphone is samenwerking gezocht met de creatieve industrie, omdat dit geen homogene sector is, maar een uitgebreid netwerk van creatieve, veelal kleinschalige bedrijven, non-profitorganisaties, culturele instellingen, freelancers en een groeiend aantal zzp’ers. Buiten de hoge mate van creativiteit en ‘out-of-the-box’-denken, kan de sierteeltsector ook leren van bijvoorbeeld de gemengde verdienmodellen. Creatievelingen zijn namelijk actief in verschillende domeinen. De huidige initiatieven met duurzame kleurstof (indigofera), nedervanille, inhoudsstoffen uit bolgewassen en biologische gewasbeschermingsmiddelen, staan deels nog in de kinderschoenen of hebben door de schaalgrootte nog weinig impact. Verbinding met de creatieve industrie kan een doorbraak betekenen in innovatie door toepassing van nieuwe technieken en de inbreng van een andere insteek.

Aanmelden Vervolg Blooming The Future

Aanmelding werkgroepen 10 ideeën
  • (Houdt CTRL-toets ingedrukt voor meervoudige selectie.)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.