5. Ontwikkel een sectorplan inzake duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Een sector die zowel zeer succesvol als zeer vervuilend is. Dat kunnen we in de huidige tijd niet meer goedpraten. Duurzaamheid is de afgelopen jaren vooral gekoppeld aan economische belangen; het moet geld en vooral winst opleveren. Nu het echt slecht gaat met onze leefomgeving, is de noodklok geluid. De ecologische en sociale belangen staan nu namelijk ook op het spel. En dat is slecht voor ons allemaal. Een verandering naar een andere manier van denken en handelen is ook voor de sierteeltsector een onomkeerbaar proces. Een duidelijk plan over deze noodzakelijke verandering en de integratie van duurzaamheid in zowel bedrijfsvoeringen als houding en gedrag van mensen, kan de benodigde handvatten geven aan de bedrijven in de sierteeltsector. Dit plan is er niet, omdat een sierteeltregisseur ontbreekt. Alle adviezen, rapporten en factsheets ten spijt, ontbreekt een handzaam, helder en realistisch handboek om bedrijven te ondersteunen bij de verduurzaming van hun bedrijf. Met name de MKB-bedrijven in de sierteeltsector hebben hulp nodig en moeten vooral ontzorgd worden. Zij hebben het al moeilijk genoeg met het opkrabbelen na de recessie, opkomende markten, dalende afzetten en het beperken van octrooirechten. Deze partijen, die vertegenwoordigd zijn in alle schakels, hebben baat bij een sectorplan. En het leuke is; het ontwikkelen van een dergelijk plan is niet moeilijk. Er zijn talloze voorbeelden beschikbaar uit andere sectoren. En de non-profitorganisatie Global Reporting Initiative heeft richtlijnen opgesteld voor duurzaamheidsverslaglegging om de inspanning ook uit te drukken in resultaten.

Aanmelden Vervolg Blooming The Future

Aanmelding werkgroepen 10 ideeën
  • (Houdt CTRL-toets ingedrukt voor meervoudige selectie.)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.