7. Onderzoek de mogelijkheid voor het oprichten van een ‘sierteeltincubator’.

Het percentage vernieuwende bedrijven (innovatoren en volgers) in de land- en tuinbouw was in 2013 ruim 14%. In de glastuinbouw vinden de meeste productinnovaties plaats. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van nieuwe rassen bloemen en planten. Bedrijven die in 2013 tot de groep innovatoren of vroege volgers behoorden, behoorden in de jaren daarvoor ook relatief vaak tot deze groep. Ook zijn de bedrijven uit deze groep gemiddeld groter van omvang en realiseren ze een hoger inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Deze resultaten komen uit de Innovatiemotor 2014, een jaarlijkse monitoring van het innovatiegedrag in de land- en tuinbouw uitgevoerd door LEI Wageningen UR. De definitie van innovatie is in dit onderzoek het doorvoeren van belangrijke technische vernieuwingen op het bedrijf; zowel product- als procesinnovatie. Een belangrijke innovatie kan leiden tot een spin-off voor de doorontwikkeling van de innovatie zelf. Vanuit het onderwijs ontstaan regelmatig spin-offs door ‘ontdekkingen en uitvindingen’, die leiden tot de oprichting van een startende onderneming. Om het aantal start-ups in de sierteelt te verhogen, is communicatie over de zogenaamde innovatoren en volgers van groot belang. Leerlingen en studenten die keuzes gaan maken, zijn over het algemeen erg geïnteresseerd in nieuwe snufjes en daardoor wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld. In de sierteeltsector vinden bijzondere innovaties plaats, die kunnen leiden tot jonge start-ups. De zogenaamde innovatoren (innovator) en volgers (early adopter) zijn van grote waarde voor starters op de arbeidsmarkt die een eigen bedrijf willen oprichten. Door de ontwikkeling van een incubator (broedplaats) kunnen start-ups ondersteuning krijgen bij de uitvoering van hun bedrijf. Idealiter brengt een incubator een aantal innovatieve en excellente bedrijven uit de sector én daarbuiten bij elkaar die vanuit hun eigen kennis en expertise bevraagd kunnen worden door een start-up. Een dergelijk bedrijf kan ook dienen als ‘launching customer’. Een dergelijke dienstverlening levert veel voordelen op; voor de bedrijven in kwestie, zowel het gevestigde bedrijf als de start-up, de jonge generatie krijgt oog voor de sierteeltsector waardoor de aanwas mogelijk toeneemt, oudere werknemers kunnen worden ingezet als ‘mentor’ en de sierteelt als geheel groeit in meerdere opzichten.

Aanmelden Vervolg Blooming The Future

Aanmelding werkgroepen 10 ideeën
  • (Houdt CTRL-toets ingedrukt voor meervoudige selectie.)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.