8. Onderzoek de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een Associate degree-opleiding Veredeling.

Veel talentvolle studenten op het niveau mbo-4 willen graag doorstromen naar het hoger onderwijs, maar een te hoog percentage valt uit in het eerste jaar van het hbo. Om dit probleem op te lossen, bieden steeds meer onderwijsinstellingen de zogenaamde Associate degree (Ad) aan. Dit is een verkorte hbo-opleiding van twee jaar, waarmee studenten ofwel naar het hoger onderwijs kunnen doorstromen of naar de arbeidsmarkt. Het verschil tussen een Ad en het reguliere hbo is het niveau: de eerste is hbo-5 en de tweede is hbo-6 (ofwel de bachelor). De Ad wordt in de volksmond al de ‘mbo-master’ genoemd. De studenten liefdevol ‘handen met hersens’. In veel sectoren blijkt behoefte aan werknemers met een Ad-profiel. Zij kunnen namelijk goed functioneren op de werkvloer, tegelijkertijd initiatieven nemen en uitwerken, en veranderingen vanuit het management vertalen en implementeren op de werkvloer. De klassieke veredeling wordt in Nederland vooralsnog aangeboden op hbo- en universitair niveau. De ontwikkelingen staan echter niet stil gelet op de nieuwe veredelingstechnieken. Daarnaast komen veel veredelaars inmiddels uit het buitenland, omdat we te weinig veredelaars opleiden in Nederland. Vanuit de sector en met name het onderwijs komen geluiden over de ontwikkeling van een opleiding Veredeling voor gemotiveerde en talentvolle mbo’ers: de Ad Veredeling. Vanuit Hogeschool Inholland is de cursus ‘Novel Breeding Tools’ ontwikkeld, speciaal voor werknemers. De betrokken partijen staan open voor een inventarisatie naar de behoefte in de arbeidsmarkt aan opgeleide veredelaars op mbo-master/hbo-5 niveau.

Aanmelden Vervolg Blooming The Future

Aanmelding werkgroepen 10 ideeën
  • (Houdt CTRL-toets ingedrukt voor meervoudige selectie.)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.