Categoriearchief: persberichten

Stichting Blooming Breeders stand-by

Aalsmeer, maart 2019 – Blooming Breeders blijft stand-by, maar het bestuur heeft besloten te stoppen met de activiteiten waarmee we samen met u een mooie reputatie hebben opgebouwd.

Het bestuur heeft vastgesteld, dat belangrijke doelstellingen zijn gerealiseerd en dat, al dan niet zichtbaar, Blooming Breeders veel heeft gerealiseerd en losgemaakt. Meerdere van onze speerpunten die we als netwerkorganisatie bij de start formuleerden zijn inmiddels geborgd in andere organisaties.
Met u hebben we de samenwerking in de sierteeltsector versterkt, de sector hoger op de kaart gezet en een bijdrage geleverd aan het imago.

Grote veranderingen
Sinds de oprichting bijna tien jaar geleden is de sierteeltsector enorm veranderd: schaalvergroting, internationalisering, digitalisering en technologische ontwikkelingen hadden hun weerslag en zullen dat ook in de toekomst hebben.
Maar de rol van Blooming Breeders daarbij is beperkter dan bij de start in 2009, toen de effecten van een wereldwijde economische crisis zich ook lieten gelden in Nederland.

Blooming The Future
Terugblikken op bijna tien jaar Blooming Breeders kan ook behulpzaam zijn bij overdenking van het vooruitzicht van de sierteeltsector. Het programma Blooming The Future was daarbij een leidraad met het eerste congres op 2 december 2014 op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen: met 350 deelnemers werden tien uitdagingen voor de sierteeltsector vastgesteld en onder begeleiding van een klankbordgroep (Meiny Prins, Hendrico de Brabander, Frank van der Heide, Olaf van Kooten, Eric Moor, Peter van de Pol en Aad Roodenburg) werd de basis gelegd voor de Decision Room Sessies. Hiermee werd ook een nieuw overleg- en denkmodel in de sector geïntroduceerd.

Decision Rooms
De Decision Rooms in Noordwijk in maart en april 2015 leverden een top-10 ideeën en onderzoek- en denkrichtingen op:
1. Bouw in samenwerking met het onderwijs een ‘app’ om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de sierteeltsector.
2. Ontwikkel de ideale uitvoering van een combinatieverkoop en hou hierbij rekening met duurzaam gebruik.
3. Onderzoek de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ‘sierteeltcampus’.
4. Onderzoek de mogelijkheden van realistische cross-overs door verrassende verbindingen aan te gaan met andere sectoren.
5. Ontwikkel een sectorplan inzake duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
6. Verzamel de kennis en ervaring die Nederlandse bedrijven in het buitenland opdoen en biedt dit aan als ‘open source’
7. Onderzoek de mogelijkheid voor het oprichten van een ‘sierteeltincubator’
8. Onderzoek de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een Associate degree-opleiding Veredeling.
9. Creëer een beeld van de toekomst: een voorstelling.
10. Ontwikkel een werkzame formule voor betere communicatie binnen de sector.

Daarnaast zijn talrijke ideeën ontstaan, die individuele deelnemers hebben geïnspireerd, opgepakt en uitgewerkt.
Voor het programma Blooming The Future is een speciaal deel van de site online gezet. (http://www.bloomingbreeders.nl/btf/ , www.bloomingthefuture.org)

300 woorden statement
Tijdens het tweede congres op Nyenrode op 22 september 2015 zijn de top-10 ideeën gepresenteerd inclusief best practises en introduceerden we ons 300 woorden statement. In die metafoor wordt de sierteeltsector een goede reis toegewenst, waarbij samenwerking essentieel is en verandering voorop staat. Focuspunten in dit statement zijn duurzaamheid, marketing en de centrale positie van de consument.

Marktplaats van de toekomst
In samenwerking met de VGB hebben we de oriëntatie op de ‘marktplaatsen van de toekomst’ versterkt tijdens het congres op 4 april 2016 in Corpus. Hiermee is een werkgroep aan de slag gegaan, ook met thema’s als duurzaamheid, sierteeltincubator en nieuwe technologische ontwikkelingen in met name de ICT.
Prof. dr. Annemieke Roobeek gaf hierbij als denkrichting mee om economische clusters als de Greenports op te schalen naar internationale ecosystemen en de opgave om te excelleren in plaats van te concurreren.

Netwerkbijeenkomsten
Vanaf het begin van Blooming Breeders zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd. De voortgang van de activiteiten van de werkgroepen en hoe de thema’s in de sector zijn geland waren onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten (Blooming Arena, Blooming Breakfast) die in de afgelopen periode drie tot vier keer per jaar zijn georganiseerd. Bewust is vanaf 2016 gekozen voor kleinschaliger bijeenkomsten, waarbij ook altijd een actueel thema werd besproken. Op http://www.bloomingbreeders.nl/bijeenkomsten/ worden deze bijeenkomsten, die gemiddeld vijftig bezoekers trokken, overzichtelijk gepresenteerd.

Dutch Garden in Disneyland Paris
Een bijzonder project waarin Blooming Breeders actief participeerde was de realisatie van Dutch Garden in Disneyland Paris in juni 2017. Weliswaar heeft dit experiment niet geleid tot meer Dutch Gardens in een wereldwijde keten, het is wel een mooi voorbeeld van eendrachtige samenwerking van de Nederlandse sierteeltsector en zonder meer een van de hoogtepunten in de bijna tienjarige geschiedenis.

Bestuur blijft paraat
In de ontwikkeling van Blooming Breeders zijn na de oprichting door en voor veredelaars en handel ook productiebedrijven, toeleveranciers en kennisinstellingen toegetreden als versterking van de netwerk- en kennisorganisatie.
Sinds de oprichting in 2009 waren bestuursleden Berry Philippa, André Smaal (t/m februari 2013), Robert van Loo, Kees Eveleens (t/m juni 2015) en Bob Moria (t/m mei 2016) en in 2013 traden Jan de Boer en Foeke Gardenier toe.
Wendy van Vliet speelde een belangrijke rol als facilitator in het programma Blooming the Future en het secretariaat werd uitgevoerd door De Graaf Van der Zande.
Het bestuur van Blooming Breeders blijft vanuit de stand-by positie die nu is ingenomen paraat. Dus indien nodig in het belang van de sierteeltsector komen we weer in actie.

In dank voor het vertrouwen, dat u ons heeft gegeven,
vriendelijke groet namens het bestuur,

Berry Philippa
voorzitter

Benutten LED-belichting sierteelt vraagt nieuwe ketensamenwerking

AALSMEER, 20 september –  ‘Samenwerking door de keten heen kan de kansen van LED-belichting voor de sierteeltsector benutten, of is misschien wel hard nodig’, was een van de conclusies aan het eind van de bijeenkomst over ‘Licht op LED’ bij Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw in Bleiswijk op 19 september. Voor een volle zaal belichtte Esther de Beer van Philips Lighting de mogelijkheden van LED-belichting. Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw borduurde daarop voort met een breed scala aan praktische voorbeelden.

‘De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit productie, toelevering en handel bij de Blooming Arena vanavond is de essentie van de netwerkorganisatie die Blooming Breeders voor de sector wil betekenen’ zei bestuurslid Jan de Boer bij de opening. Daaraan voorafgaand werden de vele bezoekers tijdens een sneak preview bijgepraat over een nieuw ingezette proef waarin het effect van LED-belichting op het weerbaarheidsvermogen van gewassen wordt onderzocht.

Een sneak preview bij onderzoek naar LED-belichting bij WUR Glastuinbouw als onderdeel van de Blooming Arena ‘Licht op LED’

Primeur: doorvertaling naar 3,5 hectare

Esther de Beer van Philips Lighting had aan het slot van haar interactieve presentatie voor de geïnteresseerden een primeur in petto: de ingebruikname van een nieuwe hybridelichtinstallatie op een chrysantenkwekerij van 3,5 hectare. ‘Die is gebaseerd op de resultaten van een proef op 2.000 m2 chrysantenteelt, waarbij we een combinatie van de klassieke HPS-belichting met LED-lampen hebben getest. Met de veelbelovende resultaten die tot opschaling en praktijkintroductie hebben geleid. Onder meer een hogere productie’, lichtte haar collega Stefan Hendriks toe.

De voordelen van toepassing van LED-belichting, zo betoogde zij verder, kunnen velerlei zijn: verhoging van de productie, verbetering van de kwaliteit, besparing van energie en groeiregulatoren, bijdragen aan duurzaamheid. En dat toepassing van LED-belichting complex kan zijn illustreerde zij met de uitkomsten van onderzoek, waarbij verschillende kleuren van hetzelfde chrysantenras zelfs verschillende uitkomsten laten zien.

Praktijkvoorbeelden

Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw praatte de geïnteresseerden over de praktijkresultaten met LED-belichting bij aan de hand van tientallen voorbeelden uit de sierteelt en aanverwante sectoren. Dat heeft tot verrassende resultaten geleid, maar ook niet altijd de verwachte uitkomsten opgeleverd. ‘Het is sterk afhankelijk welke verbetering met welk type belichtingsmix je wilt oplossen’, is een van haar ervaringen. Zo bleek een belichtingsproef naar de beworteling van een gewas aanvankelijk naast een snellere beworteling ook ongewenst te lange stekken op te leveren. ‘De vervolgproef met een andere samenstelling van de belichting leverde zowel de gewenste compacte planten op, inclusief de betere beworteling’, aldus Kromwijk.

Financiering en samenwerking

Verder onderzoek om de positieve effecten van LED-belichting voor de sierteelt toepasbaar te maken stuit op financieringsproblemen. Organisaties als de productschappen, waardoor collectieve financiering mogelijk was, zijn door de terugtredende overheid opgeheven. ‘We zien nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, zoals gewascoöperaties en de Club van 100, waardoor bedrijven en organisaties collectief onderzoek financieren. In dit soort constructies is meer samenwerking nodig’, aldus Jan Willem de Vries van WUR Glastuinbouw bij de afronding van de Blooming Arena. ‘Dat hebben we als sector nodig voor onze license to produce richting de samenleving, markten voor onze producten te vergroten en bij te dragen aan overkoepelende doelstellingen, bijvoorbeeld bij reductie van CO2, besparing van energie en water en de andere klimaatdoelstellingen te halen.’

Netwerkfunctie

‘Blooming Arena’ is een van de netwerkactiviteiten van Blooming Breeders. Bedrijven en organisaties in de sierteeltsector bevorderen hierin samenwerking, initiëren nieuwe initiatieven waardoor de sector zich verder ontwikkelt en bouwen collectieve kennis op.

 

In nieuwe Dutch Garden staan bloemen symbool voor verbinding

Aalsmeer, 3 juli – ‘In de nieuwe Dutch Garden in Disneyland Paris zijn bloemen het symbool voor verbinding. Want bloemen drukken emoties uit. En bloemen en planten bevorderen welzijn. Daarom stond die verbindende factor centraal tijdens het seminar dat ook ter gelegenheid van de officiële opening van deze prachtige tuin is gehouden ‘, aldus de dragers van dit Nederlands-Franse initiatief. De kleurrijke, speciaal ontworpen tuin is 2.180 m2 groot, er zijn ruim honderd verschillende variëteiten te bewonderen in elf kleurvelden en het is een ware blikvanger tegenover Disney’s Newport Bay Club Hotel. Hierin werd op de openingsdag op 28 juni ook het druk bezochte symposium ‘Flowers connect People’ gehouden. 

De Dutch Garden in Disneyland Paris is te genieten tot 30 september en is daarmee vier maanden lang naast een rustgevend, educatief en inspirerend bloemen- en plantenparadijs ook een promotieplatform voor de Nederlandse sierteeltsector. Een consortium onder coördinatie van Blooming Breeders gaf de Dutch Garden gestalte en streeft een verdere uitrol na. ‘We hebben creatief samengewerkt met Disneyland Paris, de Nederlandse ambassade en de consortiumdeelnemers en betrokkenen om dit in korte tijd te bewerkstelligen’, aldus voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders. ‘Hopelijk ligt hiermee de basis voor nog meer sierteeltpromotie, mét het vervolg op de boodschap die centraal stond op het seminar: Flowers connect People’. Dat geeft de meerwaarde aan van bloemen en planten in de samenleving van de toekomst’.

Boeiend seminar

Na de officiële opening van de Dutch Garden, met naast Mickey en Minnie kinderen in de hoofdrol, verzorgde plaatsvervangend ambassadeur van de Nederlandse ambassade Dirk-Jan Nieuwenhuis de opening van het seminar. Hij positioneerde de Dutch Garden in Disneyland Paris als een succesvol voorbeeld van Frans-Nederlandse samenwerking. ‘Daar hebben we als ambassade graag de rol bij vervuld die ons past’, dankte hij de partijen. Hoe belangrijk groenvoorziening als basis voor de parken van Disney is werd boeiend uiteengezet door Thierry Pedros en Luc Behar-Bannelier, een van de initiatiefnemers van het eerste uur. Namens Blooming Breeders vanuit de Nederlandse sierteeltsector ging vervolgens Dirk Hogervorst in op de betekenis van de internationale bedrijfstak. ‘Groot geworden door samenwerking en daarin ligt ook de toekomst’, was de strekking van zijn presentatie. De Nederlandse Landbouwraad van de ambassade in Polen, Martijn Homan, presenteerde de originele versie van het ontstaan van de Dutch Garden in Lazienki Park in Warschau. Hoe de groenbeleving een positief effect kan hebben op gezondheid, welzijn en leefbaarheid werd, met uitstapjes tot aan de gezondheidszorg, uiteengezet door Bert van Helvoirt van Van Helvoirt Groenprojecten. Veel voorbeelden en resultaten van het groene stedenbeleid in Frankrijk was het onderwerp van Michel Audouy namens het nationale programma VAL’HOR en sociologe dr Sandrine Manusset van het Cabinet voor Ecologie en Omgeving. Bloemen als verbindingsschakel tussen kinderen en grootouders werd neergezet door Charles Lansdorp van de Fellinifoundation en hij sloot het seminar af, dat werd geleid door Landbouwraad Cindy Heijdra van de Nederlandse ambassade in Frankrijk.

Samenwerking

‘Inspirerende verhalen, die de veelzijdigheid en de kansen, maar ook de noodzaak van groen in een betere samenleving, verduidelijken’, aldus de initiatiefnemers van de Dutch Garden. ‘Niet voor niets heeft Walt Disney het zelf gezegd’: „Je kunt de wonderlijkste plek op aarde bedenken, creëren en maken, maar je hebt altijd mensen nodig om de droom werkelijkheid te maken”.

‘Samenwerking is de basis voor Dutch Garden en met dit als basis kunnen we in de toekomst nog meer bereiken voor elkaar en de Nederlandse sierteeltsector.’

De opening van Dutch Garden in Disneyland Paris, met geflankeerd door Mickey en Minnie en kinderen, vlnr Dirk-Jan Nieuwenhuis, Igor Boin en Thierry Pedros.

 Stichting Blooming Breeders
info@bloomingbreeders.nl

voor extra info over de Dutch Garden, zie de nieuwe website
www.dutchgarden.eu

 

‘Groen als verbindende factor nu beter benutten biedt meer toekomstkansen’

Aalsmeer, 23 juni – ‘De sierteeltsector is kansrijk als we nu extra investeren in groene verbindingen’, sloot voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders de Blooming Arena op 22 juni af. Daarmee vatte hij de concrete plannen voor groene gordels rond steden, kinderen eerder in contact brengen met bloemen en planten en de groensector verbinden met de wereld van entertainment samen. Voor een opvallend goed gevulde zaal gingen daarop de sprekers Ton van Oostwaard, Pim van den Akker en Jan de Boer in en dat inspireerde, zo bleek ook uit de discussies, de toehoorders om de boodschap ‘groen brengt geluk’ beter uit te dragen.

Via netwerkbijeenkomsten kennis verspreiden, samenwerking zoeken en marktpartijen inspireren is een van de kernactiviteiten van Blooming Breeders, de sierteeltnetwerk- organisatie waarin alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd. Drie presentatoren gingen tijdens de Blooming Arena op 22 juni op verschillende marktkansen in, zowel concrete plannen als hun dromen.

Groene gordels

‘Maak van de Stelling van Amsterdam, ooit ontworpen en gebouwd om de stad in oorlogssituaties te beschermen, een groene gordel als wapen tegen de klimaatverandering. Dat kan door die gordel van 25.000 ha te beplanten met speciale gewassen. De investeringen daarin wegen ruimschoots op tegen de besparingen die we als maatschappij realiseren op zorgkosten’ betoogde Ton van Oostwaard. Hij maakt voortgang met dit idee, dat ook wereldwijd om andere stedelijke agglomeraties kan worden gerealiseerd. Floriadedirecteur Jan Willem Griep, een van de aanwezigen, onderstreepte deze ideeën van harte. Van Oostwaard noemde vele voordelen van groen als bindmiddel van CO2, fijnstof en ultrafijnstof en zelfs de mogelijkheid om in plaats van vangrails beplanting te gebruiken.

Kinderen eerder betrekken

Pim van den Akker nam namens de Flower Factor en Young Crowds de bezoekers mee in zijn droom om kinderen eerder bij de groene wereld van bloemen en planten te betrekken. ‘We hebben een ambitieus programma om leraren en docenten van kinderen in de leeftijd voor de Cito-toets te ontzorgen met ondersteunend educatief materiaal. Zowel gedrukt als digitaal, aansluitend bij de leerlijnen die zijn toegeschreven. Maar de sector moet het ook omarmen en ons financieel die laatste duw in de goede richting geven’ riep hij de aanwezigen op. Zo’n 50% van het benodigde fonds voor de start van het programma is reeds verworven ‘en we gaan ervoor om met de support van de sierteeltsector onze ambities vanaf volgend jaar te realiseren’ eindigde hij onder applaus zijn gloedvolle betoog.

Dutch Garden in Disneyland Parijs

‘Zelf de kinderen als consumenten én als toekomstige sectorgenoten opzoeken’ is ook de motivatie om in Disneyland Parijs de Dutch Garden te presenteren, die volgende week wordt geopend. Dat was de strekking van de presentatie van Jan de Boer namens het consortium deelnemers, waarvoor Blooming Breeders de coördinatie van dit nieuwe project verzorgt. ‘We brengen onze sierteeltsector, naast jeugdige bezoekers, ook in contact met de wereld van het entertainment. Het is een eerste start, waar we met enthousiasme en Hollandse ondernemerszin op zijn ingesprongen. Deze eerste aanzet kan leiden tot een prachtig vervolg en met z’n allen en als individuele bedrijven moeten we daar onze rol gaandeweg in vinden. En dat we wat kunnen bereiken staat vast. Want bloemen en planten verbinden mensen op emotionele gronden met elkaar’, aldus De Boer die zijn presentatie lardeerde met filmpjes over ‘the making of’ de Dutch Garden.

Verder uitrollen

‘Drie presentaties, die er om vragen verder te worden uitgerold. Richting overheden om groen meer in te zetten vanwege bevordering van gezondheid en welbevinden. Richting kinderen en het onderwijs, vanwege het belang van deze boodschap en de consumenten van de toekomst. En richting de wereld van entertainment, om nieuwe cross-overs te realiseren die de markt vergroten. Bovendien presentaties met bevlogenheid, interessant en hoge kwaliteit’, concludeert voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders.

‘Verbinden met groen’ was de rode draad in de presentaties tijdens de Blooming Arena op 22 juni.
Foto: ‘Verbinden met groen’ was de rode draad in de presentaties tijdens de Blooming Arena op 22 juni.

Stichting Blooming Breeders
info@bloomingbreeders.nl

Mario Hirama wint Blooming Breeders Cup bij Hana Ike Battle Aalsmeer Flower Festival

Aalsmeer, 17 juni – De Japanner Mario Hirama heeft tijdens het Aalsmeer Flower Festival in de finale van de Hana Ike Battle de Blooming Breeders Cup gewonnen. ‘Vernieuwende bloemsierkunst kan de markt verbreden. Daarom is de Hana Ike Battle een goed initiatief, dat we als sierteeltnetwerk ondersteunen’, zei voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders bij de prijsuitreiking op zaterdagavond 16 juni. Hij complimenteerde de deelnemers en de organisatoren van het vierde Aalsmeer Flower Festival. ‘Het is fantastisch hoe jullie bloemen en planten én Aalsmeer op de kaart zetten’, verwees hij onder meer naar de wereldprimeur van de bloemenpromenade over water. 

De bloemenpromenade over water bij de Watertoren van Aalsmeer en de Hana Ike Battles waren nieuwe onderdelen van het Aalsmeer Flower Festival op 16 en 17 juni. Nooit eerder is een drijvende bloemenpromenade gerealiseerd. Op zaterdag en zondag waren er Hana Ike Battles met op zaterdagavond de strijd om de Blooming Breeders Cup. Bij een Hana Ike Battle nemen steeds twee arrangeurs het tegen elkaar op om binnen vijf minuten een bloemencreatie te maken. Daar hoort opzwepende muziek bij en deskundig commentaar, tijdens deze serie van Michel de Kok. Na vijf minuten bepaalt het publiek wie de winnaar is. ‘Dat genereert extra betrokkenheid bij wat wij floritainment noemen’, aldus De Kok.

Inspirerende creaties

Mario Hirama was met Koji Fujimoto speciaal voor de Hana Ike Battles tijdens het Aalsmeer Flower Festival overgevlogen uit Japan, de oorsprong van de Hana Ike Battle. Zij namen het in de strijd om de Blooming Breeders Cup op tegen Mike Boerma, Inge Quint, Marloes Joore en Anita Poppy, de winnares van de Hana Ike Battles vorig jaar. Uiteindelijk besliste het talrijk opgekomen publiek na verschillende rondes dat Inge Quint en Mario Hirama het in de finale tegen elkaar op moesten nemen. Hirama won nipt en kreeg de fraaie Blooming Breeders Cup. ‘Alle deelnemers, en dat geldt voor het hele festival, inspireren bezoekers om meer te doen met bloemen en planten. Op naar de vijfde editie die hopelijk nog breder wordt gedragen dan nu al het geval is’, aldus Philippa.

Berry Philippa reikt aan winnaar Mario Hirama de Blooming Breeders Cup uit tijdens het Aalsmeer Flower Festival
Berry Philippa reikt aan winnaar Mario Hirama de Blooming Breeders Cup uit tijdens het Aalsmeer Flower Festival

Dutch Garden Disneyland Parijs in speciale stand op HortiContact

14 februari- In een speciale eigen stand introduceren vrijwilligers op HortiContact, van 14 tot en met 16 februari in Gorinchem, voor vakgenoten het concept van de Dutch Garden op Disneyland Parijs. Deze bijzondere kleurentuin promoot Hollandse bloemen en planten vanaf 1 juni tot en met 1 oktober voor het miljoenenbezoek aan Disneyland Parijs. Het is een initiatief van het beroemde park, de Nederlandse ambassade in Parijs en een consortium van Nederlandse bedrijven en organisaties.

De 3.000 m2 grote kleurentuin, ontworpen door Jacqueline van der Kloet en Manon Hazebroucq, ligt op een unieke locatie tegenover Disney’s Newport Bay Club Hotel en is gratis te bezichtigen. Voor bezoekers van alle leeftijden: van peuters met hun (groot)ouders en jongeren uit vele landen. ‘Bloemen verbinden en maken mensen blij. Planten bevorderen het welzijn. Die unieke kenmerken zijn waardevol, voor alle mensen op de wereld. Disneyland is bij uitstek de geschikte ambiance om dit uit te dragen’, vinden de deelnemers van het consortium dat wordt gecoördineerd door Blooming Breeders. Ook voor de komende jaren staat een Dutch Garden gepland bij een van de andere Disney hotels.

Mickey Mouse in Hollandse kleuren

De deelname via stand 184A aan HortiContact is na de succesvolle kick-off begin februari erop gericht om potentiële participanten uit de sierteeltsector mee te laten liften op het initiatief. Mickey Mouse opgestoken met rode gerbera’s en witte en blauwe lisianthus is de eyecatcher in de stand op HortiContact. ‘De Dutch Garden verbreedt de markt, vergroot het bloemen- en plantenverbruik en draagt zo bij aan geluk en gezondheid. Daar kunnen alle ondernemers in de sierteeltsector op meeliften’, is de redenering.

Meer informatie: http://www.bloomingbreeders.nl/dutch-garden-in-disneyland-paris/

HortiContact, Gorinchem – 14 t/m 16 februari, 13-21 uur,  stand 184A

Deelnemers Blooming Breakfast benadrukken nut samenwerking onderwijs en sierteeltsector

Aalsmeer, 29 november  – ‘Dat het noodzakelijk is, daarover geen twijfel. En hoe nuttig samenwerking tussen de sierteeltsector en het groene onderwijs kan zijn geeft aan dat we nog meer stappen moeten zetten’. Dat was een van de conclusies van voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders bij zijn afsluiting van een goed bezocht Blooming Breakfast op 29 november. Gastheer was Takii Europe in De Kwakel, waarvan directeur Ton Kuipers een van de sprekers was en waar de bezoekers de bijeenkomst afsloten met een rondleiding.

‘Heel boeiend’ complimenteerde een van ruim dertig gasten de organisatie van het Blooming Breakfast en het van origine Japanse veredelingsbedrijf. ‘De goede opkomst onderstreept het belang van de bijeenkomsten die we als netwerkorganisatie voor de sierteeltsector organiseren. En u vertegenwoordigt alle schakels in de keten en de daarbij betrokken partijen’, aldus Philippa bij de start van het Blooming Breakfast.

Groeidoelstelling

‘Om onze groeidoelstelling te realiseren hebben we goed opgeleide en goed gemotiveerde medewerkers nodig’, gaf Kuipers namens de Nederlandse vestiging van het wereldwijd opererende veredelings- en selectiebedrijf Takii aan. De onderneming participeert sinds 2013 in het Groen onderwijscentrum in Aalsmeer, biedt stageplaatsen, geeft gastcolleges en workshops en organiseert bedrijfsbezoeken voor geïnteresseerden, zo noemde Kuipers als voorbeelden van samenwerking. ‘En we bieden mogelijkheden aan medewerkers om hun leven lang te blijven leren. Want de ontwikkelingen in en buiten de sierteeltsector gaan razendsnel. En degenen die ambities hebben willen we ondersteunen in het realiseren daarvan’, besloot Kuipers zijn presentatie.

Inspelen op mismatch

Volgens Jos Bouhuijzen, consultant bij Lutgo, is de mismatch tussen het sierteeltbedrijfsleven en het onderwijs op sommige terreinen groot. ‘Maar we zien ook dat beide partijen erop inspelen’. Daar gingen Mariëla van der Meer en Joop de Hoog namens het Groen onderwijscentrum ook op in. ‘Wat vroeger bekend stond als het leerlingenstelsel is nu gemoderniseerd en biedt interessante combinaties van werken en scholing’, waarbij De Hoog verschillende mogelijkheden noemde. ‘Het Groen onderwijscentrum staat voor innovatie in het onderwijs, behoud van vakkennis, imagoverbetering en instroom en doorstroom’, vulde Van der Meer aan.

Philippa: ‘Van de vele interessante facetten van de sierteeltsector en de enorme variatie in beroepen zijn de ontwikkelingskansen voor medewerkers te onbekend. Er is dus werk aan de winkel’.

bb-takii-bedrijf-proefvelden

bb-takii-zaadopslag

bb-takii-deelnemers

Goed gevulde zaal tijdens het Blooming Breakfast bij Takii Europe dat werd  afgesloten met rondleidingen op de vestiging in De Kwakel

Blooming Arena ziet 247GREEN.NL als prima en vernieuwend communicatieplatform sierteelt

Aalsmeer, 14 september – ‘Inspirerend en kansrijk, vanwege de combinatie van bevlogenheid van de initiatiefnemers en mogelijkheden van multimedia’ concludeerde voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders na de presentatie van Lodewijk Hoekstra en Peter van de Pol over 247GREEN.NL bij de Blooming Arena op 13 september. Dit nieuwe multimediale platform is voor de hele groene branche actief. ‘Groen is gezond en maakt gelukkig. Dat moeten we beter voor het voetlicht brengen’, verwoordden Hoekstra en Van de Pol de missie van 247GREEN.TV voor deelnemers en geïnteresseerden van Blooming Breeders.

Hoekstra, bekend van het TV-programma Eigen Huis en Tuin en sierteeltondernemer Van de Pol ontvouwden voor een kwalitatief goed gevulde zaal hun plannen om 247GREEN.TV verder te ontwikkelen en in te zetten als multimediaal platform voor de volledige sierteeltsector. ‘Een promotionele impuls kunnen we goed gebruiken, zeker als dat ook informatie oplevert over consumentengedrag, waardoor ondernemers gerichter kunnen communiceren’, aldus Blooming Breeders-voorzitter Berry Philippa.

Blooming-Arena-247Green

Groeiende belangstelling
‘Ons platform werkt aanvullend en verdiepend op de bestaande promotie’, legde ‘het gezicht’ Hoekstra van 247GREEN.NL uit aan de bezoekers van Blooming Arena. ‘Met de gecombineerde inzet van facebook, video, tv, instagram, YouTube, twitter en ook komende nieuwe platforms kunnen we ondernemers een fantastisch bereik bieden’ onderbouwde Van de Pol met bereikcijfers de resultaten van het eerste half jaar waarin het huidige platform actief is. Hij nam enkele jaren geleden het initiatief voor dit nieuwe kanaal. ‘Eigen videoproducties zijn daarin het meest succesvol en die bieden we op allerlei devices aan, voor smartphones, Ipads, tv, internet, noem maar op. Nu de basis is gelegd, kunnen we de sierteeltsector met nieuwe formats instapmogelijkheden bieden. Zoals ‘Dit kan groener’, waarin we aangeven hoe groen de leefomgeving kan verbeteren’, noemde Van de Pol als voorbeeld.

Hoekstra benadrukte vooral de accenten op authenticiteit, duurzaamheid, gezondheid en inspiratie. ‘De kracht van groen in combinatie met nieuwe media, dat spreekt als je hen benadert in hun eigen taal verschillende doelgroepen aan. Daar kan de hele groenbranche van profiteren.’

De Blooming Arena over nieuwe media op 13 september was de eerste in de nieuwe seizoenreeks, waarin Blooming Breeders deelnemers en geïnteresseerden via netwerkbijeenkomsten informeert over ontwikkelingen in de sierteeltsector.

Peter-van-de-Pol-Lodewijk-Hoekstra

Foto: Peter van de Pol (links) en Lodewijk Hoekstra van 247GREEN.NL bij de presentatie voor Blooming Breeders

Meer informatie, niet voor publicatie:
Berry Philippa 06 53870289
Peter van de Pol 06 14326858