Onderzoek

Zoekt u (wetenschappelijke) ondersteuning bij uw onderzoeks- en ontwikkelingswerk? Sinds de oprichting van Blooming Breeders hebben vele instanties zich gemeld om u leerlingen, onderzoekers, laboratoriumtijd of studenten te bieden.

Deze instanties hebben budgetten om u capaciteit ter beschikking te stellen. Uitgedrukt in geld hebben zij miljoenen euro’s aan tijd en aandacht voor u. De meeste doen dat geheel voor niets. Waarom? Omdat uw productontwikkeling leerlingen, studenten en onderzoekers inspireert. Dat mes snijdt aan twee kanten: u zet stappen in productontwikkeling én u maakt kennis met potentiële nieuwe medewerkers.

Blooming Breeders legt voor u graag de contacten met de volgende projecten:

Groene Innovatiemotor

Met een subsidie van € 2,5 miljoen van de provincie Noord-Holland en uit Europa helpt de Groene Innovatiemotor de sierteelt met innoveren. Een project van greenport Aalsmeer en partners Hogeschool InHolland, Wageningen UR Glastuinbouw, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), het Ontwikkelcentrum en de Kamer van Koophandel.

Contactpersoon: Jan-willem Donkers, 0615 279 603

Groene Innovatietoonbank

Heeft als doel wetenschappers en mkb-bedrijven in de sector te matchen. Het Green Student Lab is hier onderdeel van. Opgezet door professor Michel Haring van de UvA met partners Vrije Universiteit, provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel.

Contactpersoon: Michel Haring, 020-5257663

Groen Onderwijscentrum

Samenwerking van het Wellantcollege en InHolland die leerlingen en studenten in aanraking willen brengen met de variëteit aan uitdagingen in de sierteelt.

Contactpersoon: Mariëlla van der Meer, 0297-324688

Generade

Het HBO-expertisecentrum voor DNA vraagstukken. Een samenwerkingsinitiatief van Biotechnologiebedrijf BaseClear, Hogeschool Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden.

Contactpersoon: Helma Kaptein, 0639-115048