Stichting Blooming Breeders stand-by

Aalsmeer, maart 2019 – Blooming Breeders blijft stand-by, maar het bestuur heeft besloten te stoppen met de activiteiten waarmee we samen met u een mooie reputatie hebben opgebouwd.

Het bestuur heeft vastgesteld, dat belangrijke doelstellingen zijn gerealiseerd en dat, al dan niet zichtbaar, Blooming Breeders veel heeft gerealiseerd en losgemaakt. Meerdere van onze speerpunten die we als netwerkorganisatie bij de start formuleerden zijn inmiddels geborgd in andere organisaties.
Met u hebben we de samenwerking in de sierteeltsector versterkt, de sector hoger op de kaart gezet en een bijdrage geleverd aan het imago.

Grote veranderingen
Sinds de oprichting bijna tien jaar geleden is de sierteeltsector enorm veranderd: schaalvergroting, internationalisering, digitalisering en technologische ontwikkelingen hadden hun weerslag en zullen dat ook in de toekomst hebben.
Maar de rol van Blooming Breeders daarbij is beperkter dan bij de start in 2009, toen de effecten van een wereldwijde economische crisis zich ook lieten gelden in Nederland.

Blooming The Future
Terugblikken op bijna tien jaar Blooming Breeders kan ook behulpzaam zijn bij overdenking van het vooruitzicht van de sierteeltsector. Het programma Blooming The Future was daarbij een leidraad met het eerste congres op 2 december 2014 op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen: met 350 deelnemers werden tien uitdagingen voor de sierteeltsector vastgesteld en onder begeleiding van een klankbordgroep (Meiny Prins, Hendrico de Brabander, Frank van der Heide, Olaf van Kooten, Eric Moor, Peter van de Pol en Aad Roodenburg) werd de basis gelegd voor de Decision Room Sessies. Hiermee werd ook een nieuw overleg- en denkmodel in de sector geïntroduceerd.

Decision Rooms
De Decision Rooms in Noordwijk in maart en april 2015 leverden een top-10 ideeën en onderzoek- en denkrichtingen op:
1. Bouw in samenwerking met het onderwijs een ‘app’ om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de sierteeltsector.
2. Ontwikkel de ideale uitvoering van een combinatieverkoop en hou hierbij rekening met duurzaam gebruik.
3. Onderzoek de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ‘sierteeltcampus’.
4. Onderzoek de mogelijkheden van realistische cross-overs door verrassende verbindingen aan te gaan met andere sectoren.
5. Ontwikkel een sectorplan inzake duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
6. Verzamel de kennis en ervaring die Nederlandse bedrijven in het buitenland opdoen en biedt dit aan als ‘open source’
7. Onderzoek de mogelijkheid voor het oprichten van een ‘sierteeltincubator’
8. Onderzoek de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een Associate degree-opleiding Veredeling.
9. Creëer een beeld van de toekomst: een voorstelling.
10. Ontwikkel een werkzame formule voor betere communicatie binnen de sector.

Daarnaast zijn talrijke ideeën ontstaan, die individuele deelnemers hebben geïnspireerd, opgepakt en uitgewerkt.
Voor het programma Blooming The Future is een speciaal deel van de site online gezet. (http://www.bloomingbreeders.nl/btf/ , www.bloomingthefuture.org)

300 woorden statement
Tijdens het tweede congres op Nyenrode op 22 september 2015 zijn de top-10 ideeën gepresenteerd inclusief best practises en introduceerden we ons 300 woorden statement. In die metafoor wordt de sierteeltsector een goede reis toegewenst, waarbij samenwerking essentieel is en verandering voorop staat. Focuspunten in dit statement zijn duurzaamheid, marketing en de centrale positie van de consument.

Marktplaats van de toekomst
In samenwerking met de VGB hebben we de oriëntatie op de ‘marktplaatsen van de toekomst’ versterkt tijdens het congres op 4 april 2016 in Corpus. Hiermee is een werkgroep aan de slag gegaan, ook met thema’s als duurzaamheid, sierteeltincubator en nieuwe technologische ontwikkelingen in met name de ICT.
Prof. dr. Annemieke Roobeek gaf hierbij als denkrichting mee om economische clusters als de Greenports op te schalen naar internationale ecosystemen en de opgave om te excelleren in plaats van te concurreren.

Netwerkbijeenkomsten
Vanaf het begin van Blooming Breeders zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd. De voortgang van de activiteiten van de werkgroepen en hoe de thema’s in de sector zijn geland waren onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten (Blooming Arena, Blooming Breakfast) die in de afgelopen periode drie tot vier keer per jaar zijn georganiseerd. Bewust is vanaf 2016 gekozen voor kleinschaliger bijeenkomsten, waarbij ook altijd een actueel thema werd besproken. Op http://www.bloomingbreeders.nl/bijeenkomsten/ worden deze bijeenkomsten, die gemiddeld vijftig bezoekers trokken, overzichtelijk gepresenteerd.

Dutch Garden in Disneyland Paris
Een bijzonder project waarin Blooming Breeders actief participeerde was de realisatie van Dutch Garden in Disneyland Paris in juni 2017. Weliswaar heeft dit experiment niet geleid tot meer Dutch Gardens in een wereldwijde keten, het is wel een mooi voorbeeld van eendrachtige samenwerking van de Nederlandse sierteeltsector en zonder meer een van de hoogtepunten in de bijna tienjarige geschiedenis.

Bestuur blijft paraat
In de ontwikkeling van Blooming Breeders zijn na de oprichting door en voor veredelaars en handel ook productiebedrijven, toeleveranciers en kennisinstellingen toegetreden als versterking van de netwerk- en kennisorganisatie.
Sinds de oprichting in 2009 waren bestuursleden Berry Philippa, André Smaal (t/m februari 2013), Robert van Loo, Kees Eveleens (t/m juni 2015) en Bob Moria (t/m mei 2016) en in 2013 traden Jan de Boer en Foeke Gardenier toe.
Wendy van Vliet speelde een belangrijke rol als facilitator in het programma Blooming the Future en het secretariaat werd uitgevoerd door De Graaf Van der Zande.
Het bestuur van Blooming Breeders blijft vanuit de stand-by positie die nu is ingenomen paraat. Dus indien nodig in het belang van de sierteeltsector komen we weer in actie.

In dank voor het vertrouwen, dat u ons heeft gegeven,
vriendelijke groet namens het bestuur,

Berry Philippa
voorzitter

Uitnodiging Blooming Arena 27 november 2018: ‘Blijft innovatie een motor in de sierteelt?’

Vd Hoorn Phalaenopsis

Is innovatie nog een van de krachtigste factoren van de Nederlandse sierteeltsector? Dreigen we onze positie daarbij te verliezen? Hoe haalt u als ondernemer optimaal rendement uit investeringen in innovatie? Is samenwerking hierbij noodzakelijk of juist niet: alleen ga je sneller en/of samen kom je verder?

Het zijn boeiende onderwerpen die ter sprake komen bij de Blooming Arena op 27 november bij Van der Hoorn Orchideeën in Ter Aar, de Eerste Kas zonder Gas.

Met inbreng van deskundigen vanuit de sector (Stimuflori) én vanuit een totaal andere invalshoek (Carice Cars).

Het interessante programma in een notendop:

15.30 – 16.00
ontvangst en welkom

16.00 – 17.00
Maurice van der Hoorn presenteert de visie van Van der Hoorn Orchideeën (https://www.vdhoornorchideeen.nl) op duurzaamheid, ondernemerschap en vermarkting van sierteeltproducten, inclusief een  rondleiding;

Maurice van der Hoorn

-17.00 – 17.20
Hermen de Graaf gaat namens Stimuflori (https://www.stimuflori.nl) in op de mogelijkheden om innovatie met steun van dit stimuleringsfonds                                              te versterken;

Hermen de Graaf

17.20 – 17.45
Richard Holleman gaat in op de combinatie van nieuw ondernemerschap en duurzaamheid bij de productie en introductie van Carice Cars (http://caricecars.com), de eerste Nederlandse elektrische auto;

Carice Cars

17.45 – 18.15
afsluitende borrel.

U bent van harte welkom en kunt uw komst via onderstaande link bevestigen, liefst uiterlijk 23 november. U ontvangt van ons nog een bevestiging. Extra geïnteresseerden zijn ook welkom en kunnen via de link worden aangemeld.

We zien uit naar uw komst en bijdrage aan Blooming Arena op 27 november bij Van der Hoorn Orchideeën, Paradijsweg 49, 2461 TL Ter Aar

Ik meld mij aan voor de netwerkbijeenkomst ‘Blijft Innovatie een motor in de sierteelt?’ op 27 november om 15.30 uur bij Van der Hoorn Orchideeën

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Juni 2018 – Uitnodiging Blooming Arena 5 juli: ‘Duurzaamheid: containerbegrip of kans?’

Het is een containerbegrip geworden, duurzaamheid. Maar wat is het eigenlijk? Iedere ondernemer en organisatie in de sierteeltsector wordt ermee geconfronteerd en/of ziet het als een uitdaging. Er zijn vele initiatieven in onze branche en tegelijk ook witte vlekken….

En hoe speelt u in op de duurzaamheidstrend? Kunt u het inzetten om uw marktpositie te versterken? Of worden regels over de sector uitgestort die ondernemingen belemmeren?

We presenteren hierover op 5 juli een interessant programma.  Twee deskundigen, Stefanie Miltenburg en Harry Stokman én het unieke praktijkvoorbeeld bij Vreeken Bouvardia combineren we in de komende editie van Blooming Arena bij Vreeken Bouvardia, locatie Kruizemuntweg 45, 1435 DD Rijsenhout:

 

15.30 – 15.45
ontvangst en welkom

15.45 – 16.15 
Stefanie Miltenburg van Royal FloraHolland brengt in kaart welke duurzaamheidsinitiatieven er in de sierteeltsector zijn, belicht de verschillende rollen en sluit haar presentatie interactief af;

16.15 – 16.45
Harry Stokman, de motor achter Direct Current, gaat onder meer in op de versnelling die gelijkspanning aan de energietransitie geeft en presenteert nationale en internationale voorbeelden;

16.45 – 17.00
Jaap Vreeken introduceert Vreeken Bouvardia, waar onder meer gelijkspanning wordt ingezet voor assimilatiebelichting;

17.00 – 17.30
rondleiding;

17.30
drankje/hapje en afsluiting.

U bent van harte welkom en kunt uw komst via onderstaande link bevestigen, liefst uiterlijk 2 juli. U ontvangt van ons nog een bevestiging. Extra geïnteresseerden zijn ook welkom en kunnen via de link worden aangemeld.

We zien uit naar uw komst en bijdrage aan Blooming Arena op 5 juli

Ik meld mij aan voor de netwerkbijeenkomst Duurzaamheid op 5 juli 15.30 uur bij Vreeken Bouvardia

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uitnodiging Blooming Arena 19 maart: ‘Next Level Sierteeltveredeling’

Michel Haring

“Binnen vijf jaar zal het gebruik van bestrijdingsmiddelen ernstig worden beperkt. Door eisen vanuit de markt en/of door regelgeving vanuit overheden”. Dit verwacht prof. dr. Michel Haring van de Universiteit van Amsterdam, ook bekend van Amsterdam Green Campus. ‘De licence to operate staat voor de sierteelt in Nederland op het spel’ is een citaat uit de paper ‘Next Level Sierteeltveredeling’.

Bedreigende vooruitzichten, die ook kansen bieden. Want volgens Haring moet de sierteelt in staat zijn net zulke grote stappen te zetten als de groenteteelt heeft voorgedaan. De sleutel is het ontwikkelen van werkelijk weerbare gewassen en nieuwe rassen. Gezondere en sterkere planten, die met het minst mogelijk gebruik van water, energie, meststoffen en chemische middelen zijn te telen en te verhandelen.

En wat is uw rol hierin? Wat is de marktpositie van uw onderneming of organisatie over vijf jaar? Klopt de stelling van Haring, dat samenwerking in een ‘kennisplatform next level sierteeltveredeling’ dé oplossing is?

We presenteren hierover een interessant, interactief en boeiend programma op maandag 19 maart bij gastheer Louis Bakker op een van de ‘parels’ in onze bedrijfstak, Mondo Verde aan de  Aalsmeerderweg 943 in Rijsenhout:

15.30 – 16.00
ontvangst en welkom

16.00 – 16.45
presentatie Next Level Sierteeltveredeling door Michel Haring met discussie

16.45 – 17.00
introductie Mondo Verde door Louis Bakker

17.00 – 17.30 
rondleiding

17.30
drankje/hapje en afsluiting

 

 

Via onderstaande link kunt u uw komst bevestigen, liefst uiterlijk 14 maart.

U ontvangt van ons nog een bevestiging van uw aanmelding.

Wilt u extra gasten meenemen, meld ze dan ook aan via onderstaande link.

We zien uit naar uw komst en een boeiende Blooming Arena op 19 maart.

 

Aanmelding Blooming Arena 19 maart -

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uitnodiging Blooming Arena 30 november: ‘Blooming the Future 2.0’

Blooming the Future 2.0

Blooming the Future
“2018 wordt het belangrijkste jaar van de coöperatie”, citeerde het Vakblad voor de Bloemisterij Marco van Zijverden, CEO van de Dutch Flower Group in de week van de trade fairs die net achter ons ligt. Hij doelt daarmee op Royal FloraHolland maar gaat het feitelijk over samenwerking in de sierteeltsector?

Dat is de visie van Blooming Breeders…

Waar ontbreekt het aan? Wat kan er beter? Welke visie delen we en welke niet?

Hoezo “leven we niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk” zoals professor Jan Rotmans het omschrijft. Dragen wij als sierteeltsector de visie die professor Annemieke Roobeek eerder op het VGB-Blooming Breeders congres in Corpus presenteerde?

Buzzmaster VGB-BB

Hoe hard en realistisch zijn de duurzaamheidsambities van de spelers in de sierteeltsector en moet er een tandje bij om op waardering van de consument te kunnen blijven rekenen?

Antwoorden op deze vragen garanderen we niet, maar we werken eraan tijdens de nieuwe Blooming Arena op donderdag 30 november.

Bouquetnet
We zijn welkom bij Celieplant/Bouquetnet aan de Japanlaan 15 in Aalsmeer, een van de meest duurzame leveranciers van bloemen en planten in de Europese retailmarkt. Waar momenteel bovendien keihard wordt gewerkt aan uitbreiding van de faciliteiten!

Cluster

En we presenteren een boeiend, interessant en interactief programma:

15.30 – 15.45
ontvangst

15.45 – 16.45
presentatie Blooming the Future 2.0 door Leo van der Zon en Henri van Schaik met discussie

16.45 – 17.15  
rondleiding

17.15
drankje/hapje en afsluiting

gerbera’s op stapelwagens

Via onderstaande link kunt u uw komst bevestigen, liefst uiterlijk 27 november.

U ontvangt van ons nog een bevestiging van uw aanmelding.

We zien uit naar uw komst en een boeiende Blooming Arena op 30 november.

Ik meld mij aan voor Blooming Arena ‘Blooming the Future 2.0’ op 30 november

Benutten LED-belichting sierteelt vraagt nieuwe ketensamenwerking

AALSMEER, 20 september –  ‘Samenwerking door de keten heen kan de kansen van LED-belichting voor de sierteeltsector benutten, of is misschien wel hard nodig’, was een van de conclusies aan het eind van de bijeenkomst over ‘Licht op LED’ bij Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw in Bleiswijk op 19 september. Voor een volle zaal belichtte Esther de Beer van Philips Lighting de mogelijkheden van LED-belichting. Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw borduurde daarop voort met een breed scala aan praktische voorbeelden.

‘De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit productie, toelevering en handel bij de Blooming Arena vanavond is de essentie van de netwerkorganisatie die Blooming Breeders voor de sector wil betekenen’ zei bestuurslid Jan de Boer bij de opening. Daaraan voorafgaand werden de vele bezoekers tijdens een sneak preview bijgepraat over een nieuw ingezette proef waarin het effect van LED-belichting op het weerbaarheidsvermogen van gewassen wordt onderzocht.

Een sneak preview bij onderzoek naar LED-belichting bij WUR Glastuinbouw als onderdeel van de Blooming Arena ‘Licht op LED’

Primeur: doorvertaling naar 3,5 hectare

Esther de Beer van Philips Lighting had aan het slot van haar interactieve presentatie voor de geïnteresseerden een primeur in petto: de ingebruikname van een nieuwe hybridelichtinstallatie op een chrysantenkwekerij van 3,5 hectare. ‘Die is gebaseerd op de resultaten van een proef op 2.000 m2 chrysantenteelt, waarbij we een combinatie van de klassieke HPS-belichting met LED-lampen hebben getest. Met de veelbelovende resultaten die tot opschaling en praktijkintroductie hebben geleid. Onder meer een hogere productie’, lichtte haar collega Stefan Hendriks toe.

De voordelen van toepassing van LED-belichting, zo betoogde zij verder, kunnen velerlei zijn: verhoging van de productie, verbetering van de kwaliteit, besparing van energie en groeiregulatoren, bijdragen aan duurzaamheid. En dat toepassing van LED-belichting complex kan zijn illustreerde zij met de uitkomsten van onderzoek, waarbij verschillende kleuren van hetzelfde chrysantenras zelfs verschillende uitkomsten laten zien.

Praktijkvoorbeelden

Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw praatte de geïnteresseerden over de praktijkresultaten met LED-belichting bij aan de hand van tientallen voorbeelden uit de sierteelt en aanverwante sectoren. Dat heeft tot verrassende resultaten geleid, maar ook niet altijd de verwachte uitkomsten opgeleverd. ‘Het is sterk afhankelijk welke verbetering met welk type belichtingsmix je wilt oplossen’, is een van haar ervaringen. Zo bleek een belichtingsproef naar de beworteling van een gewas aanvankelijk naast een snellere beworteling ook ongewenst te lange stekken op te leveren. ‘De vervolgproef met een andere samenstelling van de belichting leverde zowel de gewenste compacte planten op, inclusief de betere beworteling’, aldus Kromwijk.

Financiering en samenwerking

Verder onderzoek om de positieve effecten van LED-belichting voor de sierteelt toepasbaar te maken stuit op financieringsproblemen. Organisaties als de productschappen, waardoor collectieve financiering mogelijk was, zijn door de terugtredende overheid opgeheven. ‘We zien nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, zoals gewascoöperaties en de Club van 100, waardoor bedrijven en organisaties collectief onderzoek financieren. In dit soort constructies is meer samenwerking nodig’, aldus Jan Willem de Vries van WUR Glastuinbouw bij de afronding van de Blooming Arena. ‘Dat hebben we als sector nodig voor onze license to produce richting de samenleving, markten voor onze producten te vergroten en bij te dragen aan overkoepelende doelstellingen, bijvoorbeeld bij reductie van CO2, besparing van energie en water en de andere klimaatdoelstellingen te halen.’

Netwerkfunctie

‘Blooming Arena’ is een van de netwerkactiviteiten van Blooming Breeders. Bedrijven en organisaties in de sierteeltsector bevorderen hierin samenwerking, initiëren nieuwe initiatieven waardoor de sector zich verder ontwikkelt en bouwen collectieve kennis op.

 

Uitnodiging Blooming Arena 19 september: LICHT OP LED

Hoe kan LED-belichting de concurrentie van de Nederlandse sierteeltsector versterken? Welke invloed heeft deze technologie op criteria in de veredeling? Kan LED-belichting de kwaliteit van sierteeltproducten vergroten? Heeft LED-belichting invloed op de strategie en positionering van ondernemers en organisaties in de sierteeltsector?

WUR Glastuinbouw in BleiswijkDaarover gaat het onder meer bij LICHT OP LED, het thema van de Blooming Arena op dinsdag 19 september bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk.

19.30 – 20.00:
Sneak-preview LED-proef

vanaf 20.00 uur:
Introductie door Berry Philippa, voorzitter.

Presentatie Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw over

  • de achtergronden van LED-belichting en resultaten van proeven en experimenten in de afgelopen jaren

PhilipsEsther de Beer, Hoofd onderzoek plantspecialisme bij Philips Lighting
Interactieve gedachtewisseling over de mogelijkheden van LED-belichting met onder meer inzicht in:

  • Waarom LED als vervanger van HPS
  • Wat is een lichtrecept en wat is het effect op de plant
  • Waaruit bestaat een lichtrecept
  • Hoe heeft LED zich al bewezen in de sierteeltsector

vanaf 21.00 uur:
Netwerkborrel

Via onderstaand formulier kunt u uw komst bevestigen, liefst uiterlijk 16 september.
U ontvangt van ons nog een bevestiging. Wij verwelkomen u graag op dinsdag 19 september bij WUR Glastuinbouw, Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk.

We zien uit naar uw komst en een boeiende Blooming Arena op 19 september.

 

Ik meld mij aan voor Blooming Arena ‘licht op LED’ op 19 september

Blooming Arena 19 september ‘Licht op LED’

‘Licht op LED’ is het thema van de opnieuw geplande Blooming Arena op dinsdag 19 september bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Deelnemers aan Blooming Breeders en geïnteresseerden ontvangen nog een uitnodiging met het uitgewerkte programma, hier alvast een vooruitblik:

Philips Kernock

19.30 – 20.00 uur:
inloop met sneak-preview LED-proeven

vanaf 20.00 uur:
Jan Willem de Vries en Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw
Marielle de Jong en Esther de Beer van Philips Lighting

Inventarisatie Blooming Arena Parijs

Blooming Breeders inventariseert hoe groot de belangstelling is voor een speciale Blooming Arena Parijs in september dit jaar. Tijdens dit eendaagse evenement wordt de Dutch Garden in Disneyland Paris bezocht en toegelicht en gaan specialisten van Disneyland in op de toepassing van groen in attractieparken. Bovendien is er een seminar in het Atelier Néerlandais van de Nederlandse ambassade in Parijs met achtergrondinformatie over de mogelijkheden van bloemen en planten in Frankrijk en een presentatie over zakendoen in Frankrijk. Deze Blooming Arena Parijs wordt georganiseerd voor deelnemers aan het consortium, dat de Dutch Garden in Disneyland Paris mogelijk maakt en geïnteresseerden in de vervolgactiviteiten van dit project. Op verzoek van die deelnemers coördineert Blooming Breeders als netwerkorganisatie deze activiteiten.

Bijeenkomst 13 juli

De plannen voor de Blooming Arena Parijs zijn aangekondigd tijdens de druk bezochte update over Dutch Garden op 13 juli in het Westeinder Paviljoen in Aalsmeer. Jan de Boer en Wouter Leefers presenteerden de ideeën die ten grondslag liggen aan deze editie van de Dutch Garden en de prachtige marketingmogelijkheden.

Dutch Garden in Disneyland Paris succes

Opening

Dutch GardenDe op 28 juni officieel geopende Dutch Garden in Disneyland Paris is een succes. Dat blijkt uit de reacties van de bezoekers, de publiciteit in de Nederlandse en Franse pers en de internationale vakpers en de spin-off, die dit project met zich meebrengt. De belangrijkste doelstelling van Dutch Garden is om de wereld van bloemen en planten, de betekenis ervan en de verbindende factor bekend te maken bij kinderen. Waar kan dit beter dan in een succesvol attractiepark, dat jaarlijks 14 miljoen bezoekers trekt? Op de speciale website www.dutchgarden.eu leest u er alles over.

Interessante Blooming Arena ‘Groen als verbinder’

Blooming Arena Juni

Groene gordels rond steden, kinderen eerder in contact brengen met bloemen en planten en de groensector koppelen met de wereld van het internationale entertainment. Dat waren de drie thema’s waar de sprekers Ton van Oostwaard, Pim van den Akker en Jan de Boer op ingingen tijdens de Blooming Arena op 22 juni. ‘Via netwerkbijeenkomsten kennis verspreiden en marktpartijen inspireren is een van de kernactiviteiten van Blooming Breeders’, blikt voorzitter Berry Philippa terug op deze editie. ‘Daar zetten we ook voor de toekomst op in’, verwijst hij naar de plannen voor een Blooming Arena ter gelegenheid van de Dutch Garden in Disneyland Paris en de bijeenkomst op 19 september ‘Licht op LED’.

Geen octrooi bij klassieke veredeling

Blooming Breeders complimenteert de lobbyisten, zoals Plantum, de VBN en LTO  met het besluit van het Europees Octrooi Bureau om geen octrooien meer te verlenen op klassiek veredelde planten. Tijdens het congres ‘Blooming the Future’ op 22 september 2015 hield Aad van der Knaap hier een krachtig pleidooi tegen: ‘Krom octrooirecht raakt hele sierteeltsector’.

Aad van der Knaap
Aad van der Knaap

Voorzitter Berry Philippa: ‘Toen leek de race gelopen en waren de vooruitzichten somber, met name voor de kleine gewassen die zo belangrijk zijn voor de sierteeltsector. Het recente besluit van het Octrooi Bureau bewijst, dat de sierteeltsector succesvol is in de belangenbehartiging en als Blooming Breeders dragen we daar graag aan bij’.

In nieuwe Dutch Garden staan bloemen symbool voor verbinding

Aalsmeer, 3 juli – ‘In de nieuwe Dutch Garden in Disneyland Paris zijn bloemen het symbool voor verbinding. Want bloemen drukken emoties uit. En bloemen en planten bevorderen welzijn. Daarom stond die verbindende factor centraal tijdens het seminar dat ook ter gelegenheid van de officiële opening van deze prachtige tuin is gehouden ‘, aldus de dragers van dit Nederlands-Franse initiatief. De kleurrijke, speciaal ontworpen tuin is 2.180 m2 groot, er zijn ruim honderd verschillende variëteiten te bewonderen in elf kleurvelden en het is een ware blikvanger tegenover Disney’s Newport Bay Club Hotel. Hierin werd op de openingsdag op 28 juni ook het druk bezochte symposium ‘Flowers connect People’ gehouden. 

De Dutch Garden in Disneyland Paris is te genieten tot 30 september en is daarmee vier maanden lang naast een rustgevend, educatief en inspirerend bloemen- en plantenparadijs ook een promotieplatform voor de Nederlandse sierteeltsector. Een consortium onder coördinatie van Blooming Breeders gaf de Dutch Garden gestalte en streeft een verdere uitrol na. ‘We hebben creatief samengewerkt met Disneyland Paris, de Nederlandse ambassade en de consortiumdeelnemers en betrokkenen om dit in korte tijd te bewerkstelligen’, aldus voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders. ‘Hopelijk ligt hiermee de basis voor nog meer sierteeltpromotie, mét het vervolg op de boodschap die centraal stond op het seminar: Flowers connect People’. Dat geeft de meerwaarde aan van bloemen en planten in de samenleving van de toekomst’.

Boeiend seminar

Na de officiële opening van de Dutch Garden, met naast Mickey en Minnie kinderen in de hoofdrol, verzorgde plaatsvervangend ambassadeur van de Nederlandse ambassade Dirk-Jan Nieuwenhuis de opening van het seminar. Hij positioneerde de Dutch Garden in Disneyland Paris als een succesvol voorbeeld van Frans-Nederlandse samenwerking. ‘Daar hebben we als ambassade graag de rol bij vervuld die ons past’, dankte hij de partijen. Hoe belangrijk groenvoorziening als basis voor de parken van Disney is werd boeiend uiteengezet door Thierry Pedros en Luc Behar-Bannelier, een van de initiatiefnemers van het eerste uur. Namens Blooming Breeders vanuit de Nederlandse sierteeltsector ging vervolgens Dirk Hogervorst in op de betekenis van de internationale bedrijfstak. ‘Groot geworden door samenwerking en daarin ligt ook de toekomst’, was de strekking van zijn presentatie. De Nederlandse Landbouwraad van de ambassade in Polen, Martijn Homan, presenteerde de originele versie van het ontstaan van de Dutch Garden in Lazienki Park in Warschau. Hoe de groenbeleving een positief effect kan hebben op gezondheid, welzijn en leefbaarheid werd, met uitstapjes tot aan de gezondheidszorg, uiteengezet door Bert van Helvoirt van Van Helvoirt Groenprojecten. Veel voorbeelden en resultaten van het groene stedenbeleid in Frankrijk was het onderwerp van Michel Audouy namens het nationale programma VAL’HOR en sociologe dr Sandrine Manusset van het Cabinet voor Ecologie en Omgeving. Bloemen als verbindingsschakel tussen kinderen en grootouders werd neergezet door Charles Lansdorp van de Fellinifoundation en hij sloot het seminar af, dat werd geleid door Landbouwraad Cindy Heijdra van de Nederlandse ambassade in Frankrijk.

Samenwerking

‘Inspirerende verhalen, die de veelzijdigheid en de kansen, maar ook de noodzaak van groen in een betere samenleving, verduidelijken’, aldus de initiatiefnemers van de Dutch Garden. ‘Niet voor niets heeft Walt Disney het zelf gezegd’: „Je kunt de wonderlijkste plek op aarde bedenken, creëren en maken, maar je hebt altijd mensen nodig om de droom werkelijkheid te maken”.

‘Samenwerking is de basis voor Dutch Garden en met dit als basis kunnen we in de toekomst nog meer bereiken voor elkaar en de Nederlandse sierteeltsector.’

De opening van Dutch Garden in Disneyland Paris, met geflankeerd door Mickey en Minnie en kinderen, vlnr Dirk-Jan Nieuwenhuis, Igor Boin en Thierry Pedros.

 Stichting Blooming Breeders
info@bloomingbreeders.nl

voor extra info over de Dutch Garden, zie de nieuwe website
www.dutchgarden.eu

 

‘Groen als verbindende factor nu beter benutten biedt meer toekomstkansen’

Aalsmeer, 23 juni – ‘De sierteeltsector is kansrijk als we nu extra investeren in groene verbindingen’, sloot voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders de Blooming Arena op 22 juni af. Daarmee vatte hij de concrete plannen voor groene gordels rond steden, kinderen eerder in contact brengen met bloemen en planten en de groensector verbinden met de wereld van entertainment samen. Voor een opvallend goed gevulde zaal gingen daarop de sprekers Ton van Oostwaard, Pim van den Akker en Jan de Boer in en dat inspireerde, zo bleek ook uit de discussies, de toehoorders om de boodschap ‘groen brengt geluk’ beter uit te dragen.

Via netwerkbijeenkomsten kennis verspreiden, samenwerking zoeken en marktpartijen inspireren is een van de kernactiviteiten van Blooming Breeders, de sierteeltnetwerk- organisatie waarin alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd. Drie presentatoren gingen tijdens de Blooming Arena op 22 juni op verschillende marktkansen in, zowel concrete plannen als hun dromen.

Groene gordels

‘Maak van de Stelling van Amsterdam, ooit ontworpen en gebouwd om de stad in oorlogssituaties te beschermen, een groene gordel als wapen tegen de klimaatverandering. Dat kan door die gordel van 25.000 ha te beplanten met speciale gewassen. De investeringen daarin wegen ruimschoots op tegen de besparingen die we als maatschappij realiseren op zorgkosten’ betoogde Ton van Oostwaard. Hij maakt voortgang met dit idee, dat ook wereldwijd om andere stedelijke agglomeraties kan worden gerealiseerd. Floriadedirecteur Jan Willem Griep, een van de aanwezigen, onderstreepte deze ideeën van harte. Van Oostwaard noemde vele voordelen van groen als bindmiddel van CO2, fijnstof en ultrafijnstof en zelfs de mogelijkheid om in plaats van vangrails beplanting te gebruiken.

Kinderen eerder betrekken

Pim van den Akker nam namens de Flower Factor en Young Crowds de bezoekers mee in zijn droom om kinderen eerder bij de groene wereld van bloemen en planten te betrekken. ‘We hebben een ambitieus programma om leraren en docenten van kinderen in de leeftijd voor de Cito-toets te ontzorgen met ondersteunend educatief materiaal. Zowel gedrukt als digitaal, aansluitend bij de leerlijnen die zijn toegeschreven. Maar de sector moet het ook omarmen en ons financieel die laatste duw in de goede richting geven’ riep hij de aanwezigen op. Zo’n 50% van het benodigde fonds voor de start van het programma is reeds verworven ‘en we gaan ervoor om met de support van de sierteeltsector onze ambities vanaf volgend jaar te realiseren’ eindigde hij onder applaus zijn gloedvolle betoog.

Dutch Garden in Disneyland Parijs

‘Zelf de kinderen als consumenten én als toekomstige sectorgenoten opzoeken’ is ook de motivatie om in Disneyland Parijs de Dutch Garden te presenteren, die volgende week wordt geopend. Dat was de strekking van de presentatie van Jan de Boer namens het consortium deelnemers, waarvoor Blooming Breeders de coördinatie van dit nieuwe project verzorgt. ‘We brengen onze sierteeltsector, naast jeugdige bezoekers, ook in contact met de wereld van het entertainment. Het is een eerste start, waar we met enthousiasme en Hollandse ondernemerszin op zijn ingesprongen. Deze eerste aanzet kan leiden tot een prachtig vervolg en met z’n allen en als individuele bedrijven moeten we daar onze rol gaandeweg in vinden. En dat we wat kunnen bereiken staat vast. Want bloemen en planten verbinden mensen op emotionele gronden met elkaar’, aldus De Boer die zijn presentatie lardeerde met filmpjes over ‘the making of’ de Dutch Garden.

Verder uitrollen

‘Drie presentaties, die er om vragen verder te worden uitgerold. Richting overheden om groen meer in te zetten vanwege bevordering van gezondheid en welbevinden. Richting kinderen en het onderwijs, vanwege het belang van deze boodschap en de consumenten van de toekomst. En richting de wereld van entertainment, om nieuwe cross-overs te realiseren die de markt vergroten. Bovendien presentaties met bevlogenheid, interessant en hoge kwaliteit’, concludeert voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders.

‘Verbinden met groen’ was de rode draad in de presentaties tijdens de Blooming Arena op 22 juni.
Foto: ‘Verbinden met groen’ was de rode draad in de presentaties tijdens de Blooming Arena op 22 juni.

Stichting Blooming Breeders
info@bloomingbreeders.nl