Uitnodiging Blooming Arena 30 november: ‘Blooming the Future 2.0’

Blooming the Future 2.0

Blooming the Future
“2018 wordt het belangrijkste jaar van de coöperatie”, citeerde het Vakblad voor de Bloemisterij Marco van Zijverden, CEO van de Dutch Flower Group in de week van de trade fairs die net achter ons ligt. Hij doelt daarmee op Royal FloraHolland maar gaat het feitelijk over samenwerking in de sierteeltsector?

Dat is de visie van Blooming Breeders…

Waar ontbreekt het aan? Wat kan er beter? Welke visie delen we en welke niet?

Hoezo “leven we niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk” zoals professor Jan Rotmans het omschrijft. Dragen wij als sierteeltsector de visie die professor Annemieke Roobeek eerder op het VGB-Blooming Breeders congres in Corpus presenteerde?

Buzzmaster VGB-BB

Hoe hard en realistisch zijn de duurzaamheidsambities van de spelers in de sierteeltsector en moet er een tandje bij om op waardering van de consument te kunnen blijven rekenen?

Antwoorden op deze vragen garanderen we niet, maar we werken eraan tijdens de nieuwe Blooming Arena op donderdag 30 november.

Bouquetnet
We zijn welkom bij Celieplant/Bouquetnet aan de Japanlaan 15 in Aalsmeer, een van de meest duurzame leveranciers van bloemen en planten in de Europese retailmarkt. Waar momenteel bovendien keihard wordt gewerkt aan uitbreiding van de faciliteiten!

Cluster

En we presenteren een boeiend, interessant en interactief programma:

15.30 – 15.45
ontvangst

15.45 – 16.45
presentatie Blooming the Future 2.0 door Leo van der Zon en Henri van Schaik met discussie

16.45 – 17.15  
rondleiding

17.15
drankje/hapje en afsluiting

gerbera’s op stapelwagens

Via onderstaande link kunt u uw komst bevestigen, liefst uiterlijk 27 november.

U ontvangt van ons nog een bevestiging van uw aanmelding.

We zien uit naar uw komst en een boeiende Blooming Arena op 30 november.

Ik meld mij aan voor Blooming Arena ‘Blooming the Future 2.0’ op 30 november

Benutten LED-belichting sierteelt vraagt nieuwe ketensamenwerking

AALSMEER, 20 september –  ‘Samenwerking door de keten heen kan de kansen van LED-belichting voor de sierteeltsector benutten, of is misschien wel hard nodig’, was een van de conclusies aan het eind van de bijeenkomst over ‘Licht op LED’ bij Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw in Bleiswijk op 19 september. Voor een volle zaal belichtte Esther de Beer van Philips Lighting de mogelijkheden van LED-belichting. Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw borduurde daarop voort met een breed scala aan praktische voorbeelden.

‘De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit productie, toelevering en handel bij de Blooming Arena vanavond is de essentie van de netwerkorganisatie die Blooming Breeders voor de sector wil betekenen’ zei bestuurslid Jan de Boer bij de opening. Daaraan voorafgaand werden de vele bezoekers tijdens een sneak preview bijgepraat over een nieuw ingezette proef waarin het effect van LED-belichting op het weerbaarheidsvermogen van gewassen wordt onderzocht.

Een sneak preview bij onderzoek naar LED-belichting bij WUR Glastuinbouw als onderdeel van de Blooming Arena ‘Licht op LED’

Primeur: doorvertaling naar 3,5 hectare

Esther de Beer van Philips Lighting had aan het slot van haar interactieve presentatie voor de geïnteresseerden een primeur in petto: de ingebruikname van een nieuwe hybridelichtinstallatie op een chrysantenkwekerij van 3,5 hectare. ‘Die is gebaseerd op de resultaten van een proef op 2.000 m2 chrysantenteelt, waarbij we een combinatie van de klassieke HPS-belichting met LED-lampen hebben getest. Met de veelbelovende resultaten die tot opschaling en praktijkintroductie hebben geleid. Onder meer een hogere productie’, lichtte haar collega Stefan Hendriks toe.

De voordelen van toepassing van LED-belichting, zo betoogde zij verder, kunnen velerlei zijn: verhoging van de productie, verbetering van de kwaliteit, besparing van energie en groeiregulatoren, bijdragen aan duurzaamheid. En dat toepassing van LED-belichting complex kan zijn illustreerde zij met de uitkomsten van onderzoek, waarbij verschillende kleuren van hetzelfde chrysantenras zelfs verschillende uitkomsten laten zien.

Praktijkvoorbeelden

Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw praatte de geïnteresseerden over de praktijkresultaten met LED-belichting bij aan de hand van tientallen voorbeelden uit de sierteelt en aanverwante sectoren. Dat heeft tot verrassende resultaten geleid, maar ook niet altijd de verwachte uitkomsten opgeleverd. ‘Het is sterk afhankelijk welke verbetering met welk type belichtingsmix je wilt oplossen’, is een van haar ervaringen. Zo bleek een belichtingsproef naar de beworteling van een gewas aanvankelijk naast een snellere beworteling ook ongewenst te lange stekken op te leveren. ‘De vervolgproef met een andere samenstelling van de belichting leverde zowel de gewenste compacte planten op, inclusief de betere beworteling’, aldus Kromwijk.

Financiering en samenwerking

Verder onderzoek om de positieve effecten van LED-belichting voor de sierteelt toepasbaar te maken stuit op financieringsproblemen. Organisaties als de productschappen, waardoor collectieve financiering mogelijk was, zijn door de terugtredende overheid opgeheven. ‘We zien nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, zoals gewascoöperaties en de Club van 100, waardoor bedrijven en organisaties collectief onderzoek financieren. In dit soort constructies is meer samenwerking nodig’, aldus Jan Willem de Vries van WUR Glastuinbouw bij de afronding van de Blooming Arena. ‘Dat hebben we als sector nodig voor onze license to produce richting de samenleving, markten voor onze producten te vergroten en bij te dragen aan overkoepelende doelstellingen, bijvoorbeeld bij reductie van CO2, besparing van energie en water en de andere klimaatdoelstellingen te halen.’

Netwerkfunctie

‘Blooming Arena’ is een van de netwerkactiviteiten van Blooming Breeders. Bedrijven en organisaties in de sierteeltsector bevorderen hierin samenwerking, initiëren nieuwe initiatieven waardoor de sector zich verder ontwikkelt en bouwen collectieve kennis op.

 

Uitnodiging Blooming Arena 19 september: LICHT OP LED

Hoe kan LED-belichting de concurrentie van de Nederlandse sierteeltsector versterken? Welke invloed heeft deze technologie op criteria in de veredeling? Kan LED-belichting de kwaliteit van sierteeltproducten vergroten? Heeft LED-belichting invloed op de strategie en positionering van ondernemers en organisaties in de sierteeltsector?

WUR Glastuinbouw in BleiswijkDaarover gaat het onder meer bij LICHT OP LED, het thema van de Blooming Arena op dinsdag 19 september bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk.

19.30 – 20.00:
Sneak-preview LED-proef

vanaf 20.00 uur:
Introductie door Berry Philippa, voorzitter.

Presentatie Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw over

  • de achtergronden van LED-belichting en resultaten van proeven en experimenten in de afgelopen jaren

PhilipsEsther de Beer, Hoofd onderzoek plantspecialisme bij Philips Lighting
Interactieve gedachtewisseling over de mogelijkheden van LED-belichting met onder meer inzicht in:

  • Waarom LED als vervanger van HPS
  • Wat is een lichtrecept en wat is het effect op de plant
  • Waaruit bestaat een lichtrecept
  • Hoe heeft LED zich al bewezen in de sierteeltsector

vanaf 21.00 uur:
Netwerkborrel

Via onderstaand formulier kunt u uw komst bevestigen, liefst uiterlijk 16 september.
U ontvangt van ons nog een bevestiging. Wij verwelkomen u graag op dinsdag 19 september bij WUR Glastuinbouw, Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk.

We zien uit naar uw komst en een boeiende Blooming Arena op 19 september.

 

Ik meld mij aan voor Blooming Arena ‘licht op LED’ op 19 september

Blooming Arena 19 september ‘Licht op LED’

‘Licht op LED’ is het thema van de opnieuw geplande Blooming Arena op dinsdag 19 september bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Deelnemers aan Blooming Breeders en geïnteresseerden ontvangen nog een uitnodiging met het uitgewerkte programma, hier alvast een vooruitblik:

Philips Kernock

19.30 – 20.00 uur:
inloop met sneak-preview LED-proeven

vanaf 20.00 uur:
Jan Willem de Vries en Arca Kromwijk van WUR Glastuinbouw
Marielle de Jong en Esther de Beer van Philips Lighting

Inventarisatie Blooming Arena Parijs

Blooming Breeders inventariseert hoe groot de belangstelling is voor een speciale Blooming Arena Parijs in september dit jaar. Tijdens dit eendaagse evenement wordt de Dutch Garden in Disneyland Paris bezocht en toegelicht en gaan specialisten van Disneyland in op de toepassing van groen in attractieparken. Bovendien is er een seminar in het Atelier Néerlandais van de Nederlandse ambassade in Parijs met achtergrondinformatie over de mogelijkheden van bloemen en planten in Frankrijk en een presentatie over zakendoen in Frankrijk. Deze Blooming Arena Parijs wordt georganiseerd voor deelnemers aan het consortium, dat de Dutch Garden in Disneyland Paris mogelijk maakt en geïnteresseerden in de vervolgactiviteiten van dit project. Op verzoek van die deelnemers coördineert Blooming Breeders als netwerkorganisatie deze activiteiten.

Bijeenkomst 13 juli

De plannen voor de Blooming Arena Parijs zijn aangekondigd tijdens de druk bezochte update over Dutch Garden op 13 juli in het Westeinder Paviljoen in Aalsmeer. Jan de Boer en Wouter Leefers presenteerden de ideeën die ten grondslag liggen aan deze editie van de Dutch Garden en de prachtige marketingmogelijkheden.

Dutch Garden in Disneyland Paris succes

Opening

Dutch GardenDe op 28 juni officieel geopende Dutch Garden in Disneyland Paris is een succes. Dat blijkt uit de reacties van de bezoekers, de publiciteit in de Nederlandse en Franse pers en de internationale vakpers en de spin-off, die dit project met zich meebrengt. De belangrijkste doelstelling van Dutch Garden is om de wereld van bloemen en planten, de betekenis ervan en de verbindende factor bekend te maken bij kinderen. Waar kan dit beter dan in een succesvol attractiepark, dat jaarlijks 14 miljoen bezoekers trekt? Op de speciale website www.dutchgarden.eu leest u er alles over.

Interessante Blooming Arena ‘Groen als verbinder’

Blooming Arena Juni

Groene gordels rond steden, kinderen eerder in contact brengen met bloemen en planten en de groensector koppelen met de wereld van het internationale entertainment. Dat waren de drie thema’s waar de sprekers Ton van Oostwaard, Pim van den Akker en Jan de Boer op ingingen tijdens de Blooming Arena op 22 juni. ‘Via netwerkbijeenkomsten kennis verspreiden en marktpartijen inspireren is een van de kernactiviteiten van Blooming Breeders’, blikt voorzitter Berry Philippa terug op deze editie. ‘Daar zetten we ook voor de toekomst op in’, verwijst hij naar de plannen voor een Blooming Arena ter gelegenheid van de Dutch Garden in Disneyland Paris en de bijeenkomst op 19 september ‘Licht op LED’.

Geen octrooi bij klassieke veredeling

Blooming Breeders complimenteert de lobbyisten, zoals Plantum, de VBN en LTO  met het besluit van het Europees Octrooi Bureau om geen octrooien meer te verlenen op klassiek veredelde planten. Tijdens het congres ‘Blooming the Future’ op 22 september 2015 hield Aad van der Knaap hier een krachtig pleidooi tegen: ‘Krom octrooirecht raakt hele sierteeltsector’.

Aad van der Knaap
Aad van der Knaap

Voorzitter Berry Philippa: ‘Toen leek de race gelopen en waren de vooruitzichten somber, met name voor de kleine gewassen die zo belangrijk zijn voor de sierteeltsector. Het recente besluit van het Octrooi Bureau bewijst, dat de sierteeltsector succesvol is in de belangenbehartiging en als Blooming Breeders dragen we daar graag aan bij’.

In nieuwe Dutch Garden staan bloemen symbool voor verbinding

Aalsmeer, 3 juli – ‘In de nieuwe Dutch Garden in Disneyland Paris zijn bloemen het symbool voor verbinding. Want bloemen drukken emoties uit. En bloemen en planten bevorderen welzijn. Daarom stond die verbindende factor centraal tijdens het seminar dat ook ter gelegenheid van de officiële opening van deze prachtige tuin is gehouden ‘, aldus de dragers van dit Nederlands-Franse initiatief. De kleurrijke, speciaal ontworpen tuin is 2.180 m2 groot, er zijn ruim honderd verschillende variëteiten te bewonderen in elf kleurvelden en het is een ware blikvanger tegenover Disney’s Newport Bay Club Hotel. Hierin werd op de openingsdag op 28 juni ook het druk bezochte symposium ‘Flowers connect People’ gehouden. 

De Dutch Garden in Disneyland Paris is te genieten tot 30 september en is daarmee vier maanden lang naast een rustgevend, educatief en inspirerend bloemen- en plantenparadijs ook een promotieplatform voor de Nederlandse sierteeltsector. Een consortium onder coördinatie van Blooming Breeders gaf de Dutch Garden gestalte en streeft een verdere uitrol na. ‘We hebben creatief samengewerkt met Disneyland Paris, de Nederlandse ambassade en de consortiumdeelnemers en betrokkenen om dit in korte tijd te bewerkstelligen’, aldus voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders. ‘Hopelijk ligt hiermee de basis voor nog meer sierteeltpromotie, mét het vervolg op de boodschap die centraal stond op het seminar: Flowers connect People’. Dat geeft de meerwaarde aan van bloemen en planten in de samenleving van de toekomst’.

Boeiend seminar

Na de officiële opening van de Dutch Garden, met naast Mickey en Minnie kinderen in de hoofdrol, verzorgde plaatsvervangend ambassadeur van de Nederlandse ambassade Dirk-Jan Nieuwenhuis de opening van het seminar. Hij positioneerde de Dutch Garden in Disneyland Paris als een succesvol voorbeeld van Frans-Nederlandse samenwerking. ‘Daar hebben we als ambassade graag de rol bij vervuld die ons past’, dankte hij de partijen. Hoe belangrijk groenvoorziening als basis voor de parken van Disney is werd boeiend uiteengezet door Thierry Pedros en Luc Behar-Bannelier, een van de initiatiefnemers van het eerste uur. Namens Blooming Breeders vanuit de Nederlandse sierteeltsector ging vervolgens Dirk Hogervorst in op de betekenis van de internationale bedrijfstak. ‘Groot geworden door samenwerking en daarin ligt ook de toekomst’, was de strekking van zijn presentatie. De Nederlandse Landbouwraad van de ambassade in Polen, Martijn Homan, presenteerde de originele versie van het ontstaan van de Dutch Garden in Lazienki Park in Warschau. Hoe de groenbeleving een positief effect kan hebben op gezondheid, welzijn en leefbaarheid werd, met uitstapjes tot aan de gezondheidszorg, uiteengezet door Bert van Helvoirt van Van Helvoirt Groenprojecten. Veel voorbeelden en resultaten van het groene stedenbeleid in Frankrijk was het onderwerp van Michel Audouy namens het nationale programma VAL’HOR en sociologe dr Sandrine Manusset van het Cabinet voor Ecologie en Omgeving. Bloemen als verbindingsschakel tussen kinderen en grootouders werd neergezet door Charles Lansdorp van de Fellinifoundation en hij sloot het seminar af, dat werd geleid door Landbouwraad Cindy Heijdra van de Nederlandse ambassade in Frankrijk.

Samenwerking

‘Inspirerende verhalen, die de veelzijdigheid en de kansen, maar ook de noodzaak van groen in een betere samenleving, verduidelijken’, aldus de initiatiefnemers van de Dutch Garden. ‘Niet voor niets heeft Walt Disney het zelf gezegd’: „Je kunt de wonderlijkste plek op aarde bedenken, creëren en maken, maar je hebt altijd mensen nodig om de droom werkelijkheid te maken”.

‘Samenwerking is de basis voor Dutch Garden en met dit als basis kunnen we in de toekomst nog meer bereiken voor elkaar en de Nederlandse sierteeltsector.’

De opening van Dutch Garden in Disneyland Paris, met geflankeerd door Mickey en Minnie en kinderen, vlnr Dirk-Jan Nieuwenhuis, Igor Boin en Thierry Pedros.

 Stichting Blooming Breeders
info@bloomingbreeders.nl

voor extra info over de Dutch Garden, zie de nieuwe website
www.dutchgarden.eu

 

‘Groen als verbindende factor nu beter benutten biedt meer toekomstkansen’

Aalsmeer, 23 juni – ‘De sierteeltsector is kansrijk als we nu extra investeren in groene verbindingen’, sloot voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders de Blooming Arena op 22 juni af. Daarmee vatte hij de concrete plannen voor groene gordels rond steden, kinderen eerder in contact brengen met bloemen en planten en de groensector verbinden met de wereld van entertainment samen. Voor een opvallend goed gevulde zaal gingen daarop de sprekers Ton van Oostwaard, Pim van den Akker en Jan de Boer in en dat inspireerde, zo bleek ook uit de discussies, de toehoorders om de boodschap ‘groen brengt geluk’ beter uit te dragen.

Via netwerkbijeenkomsten kennis verspreiden, samenwerking zoeken en marktpartijen inspireren is een van de kernactiviteiten van Blooming Breeders, de sierteeltnetwerk- organisatie waarin alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd. Drie presentatoren gingen tijdens de Blooming Arena op 22 juni op verschillende marktkansen in, zowel concrete plannen als hun dromen.

Groene gordels

‘Maak van de Stelling van Amsterdam, ooit ontworpen en gebouwd om de stad in oorlogssituaties te beschermen, een groene gordel als wapen tegen de klimaatverandering. Dat kan door die gordel van 25.000 ha te beplanten met speciale gewassen. De investeringen daarin wegen ruimschoots op tegen de besparingen die we als maatschappij realiseren op zorgkosten’ betoogde Ton van Oostwaard. Hij maakt voortgang met dit idee, dat ook wereldwijd om andere stedelijke agglomeraties kan worden gerealiseerd. Floriadedirecteur Jan Willem Griep, een van de aanwezigen, onderstreepte deze ideeën van harte. Van Oostwaard noemde vele voordelen van groen als bindmiddel van CO2, fijnstof en ultrafijnstof en zelfs de mogelijkheid om in plaats van vangrails beplanting te gebruiken.

Kinderen eerder betrekken

Pim van den Akker nam namens de Flower Factor en Young Crowds de bezoekers mee in zijn droom om kinderen eerder bij de groene wereld van bloemen en planten te betrekken. ‘We hebben een ambitieus programma om leraren en docenten van kinderen in de leeftijd voor de Cito-toets te ontzorgen met ondersteunend educatief materiaal. Zowel gedrukt als digitaal, aansluitend bij de leerlijnen die zijn toegeschreven. Maar de sector moet het ook omarmen en ons financieel die laatste duw in de goede richting geven’ riep hij de aanwezigen op. Zo’n 50% van het benodigde fonds voor de start van het programma is reeds verworven ‘en we gaan ervoor om met de support van de sierteeltsector onze ambities vanaf volgend jaar te realiseren’ eindigde hij onder applaus zijn gloedvolle betoog.

Dutch Garden in Disneyland Parijs

‘Zelf de kinderen als consumenten én als toekomstige sectorgenoten opzoeken’ is ook de motivatie om in Disneyland Parijs de Dutch Garden te presenteren, die volgende week wordt geopend. Dat was de strekking van de presentatie van Jan de Boer namens het consortium deelnemers, waarvoor Blooming Breeders de coördinatie van dit nieuwe project verzorgt. ‘We brengen onze sierteeltsector, naast jeugdige bezoekers, ook in contact met de wereld van het entertainment. Het is een eerste start, waar we met enthousiasme en Hollandse ondernemerszin op zijn ingesprongen. Deze eerste aanzet kan leiden tot een prachtig vervolg en met z’n allen en als individuele bedrijven moeten we daar onze rol gaandeweg in vinden. En dat we wat kunnen bereiken staat vast. Want bloemen en planten verbinden mensen op emotionele gronden met elkaar’, aldus De Boer die zijn presentatie lardeerde met filmpjes over ‘the making of’ de Dutch Garden.

Verder uitrollen

‘Drie presentaties, die er om vragen verder te worden uitgerold. Richting overheden om groen meer in te zetten vanwege bevordering van gezondheid en welbevinden. Richting kinderen en het onderwijs, vanwege het belang van deze boodschap en de consumenten van de toekomst. En richting de wereld van entertainment, om nieuwe cross-overs te realiseren die de markt vergroten. Bovendien presentaties met bevlogenheid, interessant en hoge kwaliteit’, concludeert voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders.

‘Verbinden met groen’ was de rode draad in de presentaties tijdens de Blooming Arena op 22 juni.
Foto: ‘Verbinden met groen’ was de rode draad in de presentaties tijdens de Blooming Arena op 22 juni.

Stichting Blooming Breeders
info@bloomingbreeders.nl

Dutch Garden in Disneyland Paris


Officiële Opening op 28 juni, ter gelegenheid van de 25th Anniversary van Disneyland Paris

Voorspoedige aanleg schitterende tuin

”De omstandigheden zaten mee en met een hecht team hebben we de Dutch Garden eind mei volledig kunnen planten”, constateert Tijmen Verver van Verver Export over de aanleg van deze primeur voor de Nederlandse sierteeltsector in Parijs. ”Op ieder tijdstip van bezoek heeft de tuin een andere aanblik dankzij het plantschema dat door Jacqueline van der Kloet is samengesteld. Met de focus op langdurige bloei.”
Het acht personen tellende team vanuit Nederland werkte samen met de ruim twintig teamleden van Disneyland Paris. ”Het staat symbool voor de samenwerking van Nederland en Frankrijk bij de samenwerking op sierteeltgebied en tegelijk ook voor de verbinding die we willen leggen tussen bloemen en planten met kinderen”, stelt Blooming Breeders. Als sierteeltnetwerkorganisatie stond Blooming Breeders aan de wieg van de Dutch Garden.
Via twee filmpjes, met initiatiefnemer Luc Behar-Bannelier als vaste presentator, kijkt u mee:

Jacqueline van der Kloet: spetterend ontwerp

”Disneyland Paris wilde vanwege het 25-jarig bestaan een spetterende, feestelijke border die in één seizoen resultaat geeft. Het basisplan is gemaakt door Manon Hazebroucq van Disney. Dit eivormige gebied wordt doorsneden door wandelpaden- waardoor elf velden ontstaan van verschillende afmetingen. Het bovenste gebied heeft drie blauwpaarse velden, dan volgen vier velden met verschillende roze kleuren. Een wit veld markeert de overgang naar bleekgele, oranje en dieprode kleurvelden. We hebben voor de invulling een samenspel gevonden van zomerbollen en eenjarigen. Zij wisselen in hoogte en volume en zullen de Dutch Garden tot in oktober kleuren geven”, is de toelichting van Jacqueline van der Kloet op het ontwerp van Dutch Garden in Disneyland Paris.

Speciale opening Dutch Garden met interessant seminar: ‘Flowers connect People’

Deelnemers en relaties van het Dutch Garden-consortium en Blooming Breeders hebben van de Nederlandse ambassade in Frankrijk een uitnodiging ontvangen voor de opening op 28 juni én het interessante seminar. Aanmelding vooraf is verplicht. Dit kan nog via deze link, uiterlijk 23 juni. Wie niet op de definitieve gastenlijst staat krijgt helaas geen toegang.
Verbinding is het overkoepelende thema van zowel de opening als het seminar. Verbinding tussen bloemen en komende generaties en ook verbinding van bloemen en planten als natuurlijke elementen in de leefomgeving.
”Opening en seminar bieden onze gasten uitgelezen kansen internationaal te netwerken en kennis te maken met deskundigen uit de wereld van entertainment en sierteelt”, beveelt Blooming Breeders deze happening aan. Key-note speaker namens de sierteeltsector is Dirk Hogervorst.

Opening: kinderen en bloemen


DISNEY©

Korte speeches van onder andere Daniel Delcourt en Luc Behar-Bannelier, van Disneyland Paris en Igor Boin namens het Dutch Garden-sierteeltconsortium gaan vooraf aan de officiële opening vanaf 14.00 uur. De opening wordt toepasselijk verricht door kinderen in de rol van special gardeners onder begeleiding van de bekende Disney figuren Mickey en Minnie. Daarna kunnen de gasten de Dutch Garden, direct gelegen tegenover het Disney’s Newport Bay Club hotel, bezoeken.

Seminar met boeiende sprekers

Vanaf 15.15 uur is er de inloop van het seminar, dat om 15.30 uur in het Newport Bay Club hotel met de introductie door Dirk-Jan Nieuwenhuis, plaatsvervangend ambassadeur in Parijs. Thierry Pedros en Luc Behar-Bannelier presenteren vervolgens de filosofie achter en het belang van groen voor de beleving van Disneyland Paris.
Namens de Nederlandse sierteeltsector is key-note speaker Dirk Hogervorst, voormalig directeur van Royal FloraHolland, commissaris/bestuurder van verschillende sierteeltondernemingen en voorzitter van de Flower Parade Rijnsburg.
Het succes van de Dutch Garden in Lazienki Park in Warschau, Polen wordt toegelicht door Landbouwraad Martijn Homan. Bert van Helvoirt geeft daarna een praktische inkijk in het positieve effect van groen op gezondheid, welbevinden en leefbaarheid. Hoe de Fransen dat toepassen in ‘Green Cities’ is het onderwerp van Michel Audouy van Val’Hor en Sandrine Manusset van Cabinet Environnement et Societé. Tenslotte gaat Charles Lansdorp van de Felini Foundation in op de mogelijkheden de jongste jeugd te betrekken bij bloemen en planten.
Dit inspirerende seminar wordt om 17.25 uur afgesloten met een netwerk- en cocktailparty in the Dutch Garden.

Primeur 2017 aanzet extra promotie

De primeur van de Dutch Garden in Disneyland Paris is de aanzet tot extra promotie, cross-overs met nieuwe doelgroepen en de wereld van het entertainment. Deelnemers aan het sierteeltconsortium dat de Dutch Garden mogelijk maakt krijgen het exclusieve recht het speciale Dutch Garden logo te gebruiken wat nu ontwikkeld wordt, een geprivilegieerde positie bij activiteiten en acties en maken deel uit van een nieuw, kansrijk netwerk. Het consortium werkt dit verder uit met Disneyland Paris. Uw suggesties en ideeën als deelnemer nemen we graag mee. Neem daartoe contact op met Blooming Breeders, namens en op verzoek van het consortium coördinator van dit project.

 

Mario Hirama wint Blooming Breeders Cup bij Hana Ike Battle Aalsmeer Flower Festival

Aalsmeer, 17 juni – De Japanner Mario Hirama heeft tijdens het Aalsmeer Flower Festival in de finale van de Hana Ike Battle de Blooming Breeders Cup gewonnen. ‘Vernieuwende bloemsierkunst kan de markt verbreden. Daarom is de Hana Ike Battle een goed initiatief, dat we als sierteeltnetwerk ondersteunen’, zei voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders bij de prijsuitreiking op zaterdagavond 16 juni. Hij complimenteerde de deelnemers en de organisatoren van het vierde Aalsmeer Flower Festival. ‘Het is fantastisch hoe jullie bloemen en planten én Aalsmeer op de kaart zetten’, verwees hij onder meer naar de wereldprimeur van de bloemenpromenade over water. 

De bloemenpromenade over water bij de Watertoren van Aalsmeer en de Hana Ike Battles waren nieuwe onderdelen van het Aalsmeer Flower Festival op 16 en 17 juni. Nooit eerder is een drijvende bloemenpromenade gerealiseerd. Op zaterdag en zondag waren er Hana Ike Battles met op zaterdagavond de strijd om de Blooming Breeders Cup. Bij een Hana Ike Battle nemen steeds twee arrangeurs het tegen elkaar op om binnen vijf minuten een bloemencreatie te maken. Daar hoort opzwepende muziek bij en deskundig commentaar, tijdens deze serie van Michel de Kok. Na vijf minuten bepaalt het publiek wie de winnaar is. ‘Dat genereert extra betrokkenheid bij wat wij floritainment noemen’, aldus De Kok.

Inspirerende creaties

Mario Hirama was met Koji Fujimoto speciaal voor de Hana Ike Battles tijdens het Aalsmeer Flower Festival overgevlogen uit Japan, de oorsprong van de Hana Ike Battle. Zij namen het in de strijd om de Blooming Breeders Cup op tegen Mike Boerma, Inge Quint, Marloes Joore en Anita Poppy, de winnares van de Hana Ike Battles vorig jaar. Uiteindelijk besliste het talrijk opgekomen publiek na verschillende rondes dat Inge Quint en Mario Hirama het in de finale tegen elkaar op moesten nemen. Hirama won nipt en kreeg de fraaie Blooming Breeders Cup. ‘Alle deelnemers, en dat geldt voor het hele festival, inspireren bezoekers om meer te doen met bloemen en planten. Op naar de vijfde editie die hopelijk nog breder wordt gedragen dan nu al het geval is’, aldus Philippa.

Berry Philippa reikt aan winnaar Mario Hirama de Blooming Breeders Cup uit tijdens het Aalsmeer Flower Festival
Berry Philippa reikt aan winnaar Mario Hirama de Blooming Breeders Cup uit tijdens het Aalsmeer Flower Festival

Uitnodiging Blooming Arena 22 juni: Green Junky, Groen Doen in de Klas

De belangstelling voor deze boeiende netwerkbijeenkomst is prima. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar…

Graag nodigen we u uit voor de al eerder aangekondigde Blooming Arena op 22 juni in Hotel Schiphol A4. We hebben een interessant en inspirerend programma, gericht op vergroting van de markt, vergroening van de omgeving en bloemen- en plantengebruikers van de toekomst.

– 19.30 – 20.00
inloop met kennismaking

– vanaf 20.00 uur:
Introductie door Berry Philippa, voorzitter

‘Duurzaam Prestatiegroen’ waarbij Ton van Oostwaard ons bijpraat over nieuwe en praktische mogelijkheden om planten in te zetten bij het verbeteren van de leefomgeving.
Planten verbeteren de luchtkwaliteit, vergroten de biodiversiteit en versterken de ecologische infrastructuur. Wat kunt u daar als groene ondernemer meer mee doen?
Ton van Oostwaard is een gepassioneerd promotor van groen en ondernemer. Hij ontving uit waardering de prestigieuze Landschapsprijs voor Duurzaamheid in de Tweede Kamer.
Hij brengt ons op ideeën, introduceert nieuwe mogelijkheden en inspireert…

Ton van Oostwaard
foto: My Earth

Groen doen in de klasPim van den Akker geniet internationale bekendheid als floral designer en heeft nog een passie: kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met groen. Namens het internetplatform Flower Factor en Young Crowds presenteert Pim van den Akker het programma ‘Groen Doen in de Klas’.

Pim van den Akker
foto: Nico van Alsemgeest

– vanaf 21.00 uur:
Jan de Boer praat u bij namens het consortium sierteeltbedrijven en -organisaties, dat de Dutch Garden in Disneyland Paris coördineert. Deze schitterende kleurentuin is nu gereed en tot 1 oktober een extra trekpleister voor het miljoenenpubliek van Disneyland Paris. En vooral ook een nieuw podium voor de Nederlandse sierteeltsector. Op 28 juni wordt de Dutch Garden er officieel geopend.

Making of Dutch Garden Disneyland Paris

– vanaf 21.15 uur:
Netwerkborrel

Via onderstaand formulier kunt u uw komst bevestigen, liefst uiterlijk 19 juni.
U ontvangt van ons nog een bevestiging en de link naar de routebeschrijving van Hotel Schiphol A4.
Wilt u extra gasten meenemen, meld ze dan ook aan via onderstaand formulier.

We zien uit naar uw komst en een boeiende Blooming Arena op 22 juni.

Aanmelding Blooming Arena 22 juni

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Meer met planten bij Blooming Arena op 22 juni

Meer met planten bij Blooming Arena op 22 juni

Reserveer de datum in uw agenda voor een bijzondere Blooming Arena op donderdagavond 22 juni. ‘Green Junky’ Ton van Oostwaard houdt een inspirerende en praktische presentatie over de mogelijkheden van vergroening door planten. En topdesigner Pim van den Akker praat u bij over ‘Groen Doen in de Klas’. De Blooming Arena wordt gehouden in Hotel Schiphol A4, inloop 19.30 en start 20.00 uur.

Deelnemers en relaties van Blooming Breeders ontvangen nog een separate uitnodiging voor de Blooming Arena, een van onze netwerkactiviteiten. Hier lichten we al een tipje op.

Green Junky

Ton van Oostwaard is een gepassioneerd promotor van groen. Twee jaar geleden ontving hij in de Tweede Kamer de Landschapsprijs voor Duurzaamheid. Die waarderingsprijs is bijzonder. De Green Junky Ton van Oostwaard heeft concrete ideeën en voorbeelden hoe beplanting kan worden ingezet voor een schonere, veiliger en gezonder leefomgeving. „Cross-overs met andere sectoren kunnen onze markt verbreden”, verwijst voorzitter Berry Philippa ook naar medicinale toepassingen van plantstoffen waarvoor steeds meer aandacht komt.

Green Junky (Foto MyEarth)

Groen Doen in de Klas

Namens Flower Factor en Young Crowds gaat topdesigner Pim van den Akker op 22 juni in op het project ‘Groen Doen in de Klas’. „Hoe krijg je jongeren geïnteresseerd in bloemen en planten? Door ze er op jonge leeftijd al kennis mee te laten maken!” stelt Van den Akker. Daarvoor zijn plannen en lespakketten ontwikkeld  die ook aanknopingspunten bieden voor de groenbranche.

Officiële opening Dutch Garden Disneyland Paris op schema

Op 28 juni wordt de officiële openingsmanifestatie gehouden van de Dutch Garden in Disneyland Paris. Promotie van de Nederlandse sierteeltsector, verbinding met de consumenten van de toekomst en de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden staan centraal. De Nederlandse ambassade organiseert de manifestatie.

Eind deze maand gaan de planten de grond in bij Dutch Garden in Disneyland Paris. Blooming Breeders is de coördinator van het consortium sierteeltbedrijven en organisaties, die dit promotieproject gestalte geeft.
‘Flowers connect People’ is het thema van de officiële opening. Sprekers zijn onder meer Dirk-Jan Nieuwenhuis namens de ambassade in Frankrijk, Luc Behar-Bannelier/Thierry Pedros namens Disneyland Paris en Martijn Homan, de Nederlandse landbouwraad in Polen die ervaringen deelt over de Dutch Garden in Warschau. Dirk Hogervorst, onder meer voorzitter van de Flower Parade Rijnsburg, geeft inzicht in de toekomst van de Nederlandse sierteeltsector en extra kansen voor groen in Frankrijk worden door deskundigen toegelicht. De manifestatie sluit af met edutainment: hoe kinderen in contact komen met bloemen en planten.
Direct betrokkenen bij deze eerste editie van Dutch Garden Disneyland Paris ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Frankrijk.
Via speciale nieuwsbrieven worden zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten in de komende zomermaanden.

Schoneveld Breeding PlantXperience in aanbouw

Blooming Breeder deelnemer van het eerste uur Schoneveld Breeding is recent gestart met de bouw van de nieuwe PlantXperience in Wilp. „We rekenen weer op een mooie impuls voor de sector en feliciteren directeur Peter van de Pol en zijn team van harte met dit initiatief”, aldus Berry Philippa van Blooming Breeders.

In de nieuw PlantXperience legt Schoneveld de focus op onderzoek, workshops en presentaties en daarmee wil de innovatieve veredelaar ook de verbinding leggen tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.
Schoneveld kampt in de huidige situatie in Twello met ruimtegebrek en werkte tien jaar aan de voorbereiding van de nieuwbouw. Daarbij is gekeken naar de geldende eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid en proactief ook naar de toekomst. Over ongeveer een jaar wordt het project (productiekas 12.500 m2, bedrijfsruimte 7.000 m2 en PlantXperience 3.000 m2) afgerond. „Naast felicitaties natuurlijk ook veel succes”, wenst Philippa de onderneming.

Nieuw veredelingsstation voor Takii Europe

Blooming Breeder deelnemer Takii Europe concentreert de veredelingsactiviteiten voor pot- en perkpanten in het onlangs in gebruik genomen nieuwe veredelingsstation op HortiparQ in Kudelstaart, vlakbij de vestiging in De Kwakel. De opening werd verricht door Kazuo Hatsuda, CEO van het Japanse moederbedrijf. „Een mooi signaal over de kracht van de internationale sierteeltsector”, vindt Blooming Breeders.

De nieuwe locatie in Kudelstaart, waarnaar ook de activiteiten vanuit Honselersdijk zijn verplaatst, is volgens managing director Ton Kuipers van Takii Europe een strategische keuze. „Om onze groeiambitie verder vorm te geven blijven we innoveren en dat betekent ook investeren in hoogwaardige faciliteiten om veredeling naar een hoger niveau te brengen”, licht hij toe. Naast veredeling biedt het nieuwe station in Kudelstaart ook ruimte voor kwaliteitscontrole, simulaties en evenementen. „Net als Schoneveld feliciteren we ook Takii Europe en wensen hen ook succes. Beide zijn sterke partners in ons netwerk”, vindt voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders.

Welkom nieuwe deelnemers

Het platform Blooming Breeders verwelkomt weer een nieuwe deelnemer:


Tuning
Burt Groeneveld
www.tuning.nl

Veredelaars, kwekers, handelaren, toeleveranciers en organisaties die met de sierteeltsector zijn verbonden, roepen we van harte op deel te nemen aan onze activiteiten. Blooming Breeders werkt aan belangenbehartiging, heeft een efficiënte netwerkfunctie en communiceert met en over de sector. De kennispositie van de Nederlandse sierteeltsector versterken we door samenwerking.

Evenementen
‘Samenwerken als verdienmodel’ is het thema van de conferentie van Greenport Holland op 8 juni bij winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2017 JUB Holland in Noordwijkerhout. Opgeven en meer informatie:
http://pic.vicinity.nl/w/4470/6637f0ae2513db178d7039a238ba0ab6/0/0

FlowerTrials van 13 tot en met 16 juni met vele deelnemers uit het netwerk van Blooming Breeders en een record aantal bedrijven:
https://www.flowertrials.com/nl

Boost your Breeding op 13 juni bij Blooming Breeder deelnemer Royal Van Zanten geeft inzicht in het versnellen en vergroten van nieuwe veredelingsactiviteiten en is het thema van het Go Café op de eerste dag van de Flower Trials. Het aantal plaatsen is beperkt:
http://www.groenonderwijscentrum.nl/nieuws/go-café-boost-your-breeding/